Tilbake til Fakta og kunnskap om plast

Fakta om plastposer

Hvor mange plastposer bruker vi per person i Norge? Og hva skal vi bruke istedenfor? Her finner du nyttig informasjon om plastposer og forbruk.

Publisert: 18.januar, 2023
Sist oppdatert: 22.mars, 2024

millioner
plastposer kjøpt i Norge i 2023

Det vil si 104 plastposer per innbygger på ett år.

Selv om utviklingen går i riktig retning, har vi fortsatt en stor jobb foran oss for å nå Norges plastposemål.

Derfor jobber vi for å redusere plastposeforbruket

Handelens Miljøfond er Norges svar på implementeringen av EUs-plastposedirektiv. Direktivet forplikter oss til å arbeide med reduksjon av forbruket av plastbæreposer. Mer om bakgrunnen for fondet finner du her.

I desember 2022 kom EU med forslag til nye krav på plastposer: Innen utgangen av 2025 skal vi kun bruke 40 plastposer per person i snitt i året.

Innen utgangen av 2025 skal vi redusere bruken til 40 plastposer per innbygger.

Les mer om hvor plastposene havner etter bruk her.

%
reduksjon i antall plastposer per innbygger siden 2016

Tall om plastposer

Plastposeforbruket i Norge:

  • Bidrar til et årlig CO2-utslipp på 59 240 tonn
  • Bidrar til at vi kaster 14 048 tonn plast årlig
  • Utgjør ca 6 % av all emballasjeforbruk årlig


Dersom vi når målet om 40 plastposer per innbygger:

  • Vil hver innbygger i Norge spare miljøet for over 1 kg plast årlig
  • Vil vi totalt spare miljøet for 5 197 tonn plast årlig

Bruk handlenett

Mange lurer på hva som er best for miljøet når man skal bære varer hjem fra butikken. Det enkle svaret er at man bør bruke de ombruksalternativene man har fra før, for eksempel en sekk, handlenett eller veske. NORSUS gjennomførte i 2021 en studie for å sammenligne miljøeffekter ved plastbæreposer og andre alternativer. Studien ser på potensielle menneskelige helseskader, økosystemskader og ressursbruk.

Livsløpsanalysen finner du her.

Her forklarer vi hvorfor handlenett er det beste å bruke for miljøet.

Resultatene fra studien kan også kort oppsummeres i modellen under. Her er alternativene rangert fra det beste, markert i grønt, til det dårligste i rødt. Figuren sammenligner alternativene med dagens forbruksmønster, altså miljøbelastningen ved å kjøpe plastpose laget av 80 % resirkulert plast som du deretter bruker som avfallspose til restavfallet.

Det finnes også et alternativ som er et godt eksempel på sirkulærøkonomi, men som ikke har vært en del av studien: DuraBag er et handlenett laget av resirkulert plast, og som kan gjenvinnes til nye handlenett – i Europa.

Hvilke tiltak har vi gjennomført?

Økt kontingent

Handelens Miljøfond har iverksatt flere tiltak for å redusere forbruket av plastposer. Fondet har i flere runder økt miljøkontingenten som medlemmene i varehandelen må betale til fondet, sist gang i august 2023. Det førte til at flertallet av fondets medlemmer økte prisen ut mot kunde, noe som trolig vil føre til redusert salg av plastposer.

Holdningskampanjer

Handelens Miljøfond har gjennomført flere holdningskampanjer for å oppfordre norske forbrukere til å gjenbruke plastposen på flere handleturer, og har en kampanje gående nå. Du har kanskje sett plakaten til høyre i gatebildet? Målet er at folk skal endre holdninger til bruken av plastposer, og innse at de også sparer penger om de velger handlenett over plastpose.

Design av det optimale handlenettet

Handelens Miljøfond jobber for tiden med å designe det optimale handlenettet. Dette gjøres i samarbeid med EGGs design og målet er å finne den optimale formen, materialet og utseende på et handlenett, som kan gjøre det aktuelt å bruke for flere.

Pilotprosjekt på Svalbard

I desember 2022 gjennomførte Handelens Miljfødon et pose-eksperiment i Coop Svalbard. Eksperimentet ble gjennomført av selskapet Nudgelab på oppdrag for Handelens Miljøfond. Coop ga gratis handlenett til kundene i julegave. Oppi handlenettet lå avfallsposer på rull og en liten julehilsen som oppfordret kundene til å bruke handlenettet på neste handletur. Eksperimentet var vellykket, og butikken så mer enn 40 prosent reduksjon i plastposesalget etter dette.

Undersøker typer avfallsposer på rull

I samarbeid med Mepex og ulike interkommunale renovasjonsselskaper kartlegger Handelens MIljøfond for tiden krav til avfallsposer på rull, for at de skal fungere optimalt i avfallssystemene, med så lite plast som mulig. Resultatene er ventet i løpet av høsten 2023.

Samarbeid med sykollektivet Fæbrik

I juni inngikk Handelens Miljøfond et samarbeid med det kjente miljøkollektivet Fæbrik, som lærer folk å sy nye klær og vesker av gamle tekstiler. Fæbrik har på oppdrag fra Handelens Miljøfond laget en oppskrift på et handlenett man kan lage av gamle tekstiler, og de skal promotere det på sitt komme sy-event i Hamar kalt Fæbrikstad.

Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2021-2022 gjennomført av Opinion

Selv om man bruker plastposen som søppelpose kommer handlenettet bedre ut. Det er fordi det finnes et bedre alternativ å bruke til nettopp det; avfallsposer på rull. Avfallsposer på rull er som regel dobbelt så tynne som plastposene man kjøper i disken på butikken, og er langt billigere. På den måten bruker man mindre plast til samme oppgave og sparer penger. For hver gang du bruker handlenett og avfallspose på rull til restavfallet istedenfor plastpose, sparer du ca 10 gram plast.

Les mer om studien og livssyklusanalysen her.

Her er en samling av ulike restavfallsposer på rull man kan kjøpe:

Hvordan stiller forbrukerne seg til ombruksalternativer?

Hvorfor bruker ikke flere handlenett? EGGS intervjuet forbrukere og gjennomførte en dagbokstudie for å finne ut av dette. De peker på en rekke barrierer, blant annet at avfallsposer oppleves lite tilgjengelig.

Les mer om norske forbrukeres atferd og holdninger til ulike bærealternativer her.

Kartlegging av ulike nudgingtiltak

Handelens Miljøfond ønsker å bidra med kunnskap som reduserer bruken av plastbæreposer. Det er flere tiltak som kan gjøres i butikk, og vi fikk Nudgelab til å foreslå noen tiltak vi ønsker å teste effekten av. Les mer om disse her, og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bidra til gjennomføring.