Tilbake til Fakta og kunnskap om plast

Slik gjør vi plast med lang levetid sirkulær

I tett samarbeid med norske kunnskapsmiljøer og eksperter har Systemiq gjennomført en studie av plast med lang levetid i Norge, og sett nærmere på plast i bygg, tekstiler, EE, kjøretøy og fiskeri/havbruk. Les rapporten her.

Publisert: 28.februar, 2023
Sist oppdatert: 11.mai, 2023

Rapporten Achieving circularity for durable plastics - A low emissions circular plastics economy in Norway beskriver hvordan Norges håndtering av plast vil påvirke vår evne til å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Hvis det ikke tas snarlige tiltak, vil plastavfallsmengdene dobles fram mot 2040, og det meste vil bli sendt til forbrenning. Heldigvis beskriver rapporten også tiltak for å redusere plastmengdene, øke resirkuleringen og redusere CO2-utslippene i tråd med globale forpliktelser.

Her finner du rapportene

Rapporten finnes foreløpig kun på engelsk, men vil snart også ligge ute på norsk. Vi gjennomførte et frokostmøte og rapportlansering tirsdag 23. mars på Kulturhuset i Oslo. Her kan dere se opptak av arrangementet.

Her kan du se opptak av arrangementet

Program

Handelens Miljøfond med klimaambisjoner

Cecilie Lind, daglig leder Handelens Miljøfond

Achieving circularity “the Systemiq way”

Peter Goult, partner i Systemiq

Essensen i rapporten på 20 minutter

Sjur Kvifte Nesheim i Handelens Miljøfond og Elin Hansen i Zero orienterer om de viktigste funnene og hva de betyr i praksis for Norge og klimamålene.

Panelsamtale ledet av Cecilie Lind, Handelens Miljøfond (20 min)

Politikere, bransjene og organisasjonene må spille på lag for å lykkes med løsningene, hvordan får vi til det?

Paneldeltakere:

- Guro Hauge, Byggenæringens landsforbund

- Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre

- Ida Pernille Hatlebrekke, leder for klima og miljø i Møller Mobility Group​