Tilbake til Fakta og kunnskap om plast

Slik skal vi skape en sirkulær plastframtid i Norge

I dag er det norske plastsystemet 90 prosent fossilbasert, og om lag 70 prosent av plasten blir brent når den er ferdig i bruk. En rapportserie fra Systemiq, finansiert av Handelens Miljøfond, beskriver veien mot en sirkulær plastøkonomi med lave utslipp i Norge.

Publisert: 04.mai, 2021
Sist oppdatert: 22.september, 2023

I tett samarbeid med norske kunnskapsmiljøer og eksperter har Systemiq studert plast i Norge, og sett nærmere på plast i bygg, tekstiler, EE (elektriske og elektroniske produkter), kjøretøy, fiskeri og havbruk, emballasje og plast i husholdningslignende avfall.

millioner tonn
Det er estimert at hele 4,9 millioner tonn plast er akkumulert i det norske samfunnet, gjennom varige installasjoner i blant annet bygg, fiskeri og havbruk, EE og kjøretøy.

Den første rapporten ble laget i 2021. Den så på plast med kort levetid, slik som emballasje og plast i husholdningslignende avfall. Rapporten bygget på Systemiqs rapport Breaking the Plastic Wave fra 2020. Den andre rapporten ble ferdigstilt i mars 2022, og så på plast med lang levetid i bransjene bygg, fiskeri og havbruk, tekstiler, EE og kjøretøy.

Funnene i de to rapportene er nå slått sammen i en synteseraport som også ser på sammenhengen mellom norsk plastbruk og klimagassutslippene våre. Tilsammen utgjør de tre rapportene den mest omfattende nasjonale analysen av et plastsystem til dags dato.

I dag er det norske plastsystemet kun 22 % sirkulært

Rapportene kartlegger hvilke tiltak som burde prioriteres i hvilke bransjer og konkluderer med at vi kan øke sirkulariteten til 70 % innen 2040 hvis de rette tiltakene iverksettes.

Tre scenarier

Rapportene peker på Forfatterne fremmer konkrete strategier og tiltak som kan forbedre det norske plastsystemet, og ser spesifikt på tre scenarier

  • et der vi fortsetter som i dag

  • et der vi øker graden av materialgjenvinning kraftig, og

  • et systemendringsscenrio der vi gjennomfører tiltak innenfor alle de sentrale områdene i det norske plastystemet

Nøkkeltall om bransjene

Rapporten kartlegger hvilke tiltak som burde prioriteres i hvilke bransjer.Dersom alle tiltak på sirkularitet tas i bruk vil klimagassutslippene bli redusert med 32 %, men det vil fortsatt gjenstå utslipp på 1,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2040.

Tre strategier

Tre strategier på forsyningssiden kan redusere de resterende utslippene langs hele verdikjeden:

  • Bytt råstoffkilde fra fossil

  • Bytt energikilde fra fossil

  • Fang gjenværende karbonutslipp (CCSU)

Prøv Plastsimulator!

Plastsimulator er et verktøy som gjør det mulig å forstå de økonomiske, miljømessige og sosiale implikasjonene av ulike plastscenarier i Norge, og ble laget i forbindelse med lansering av første rapport i 2021.

Ved å flytte 18 viktige variabler kan man lage sitt eget tilpassede scenario og utforske effektene ved ulike handlinger.

Plastsimulator ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Handelens Miljøfond, SYSTEMIQ og Mepex, ved hjelp av et ekspertpanel.

Vi må gjenvinne mer plast. Slik får vi det til

En viktig del av nøkkelen til å gjøre plasten sirkulær er å øke materialgjenvinningen av plast. Det kartla Mepex Consult og Norner i rapporten "Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025" i 2021. Les mer her.