Tilbake til Fakta og kunnskap om plast

Vi skal redusere plastposeforbruket

Handelens Miljøfond jobber for å redusere forbruket av plastposer i Norge. Her finner du nyttig informasjon om plastposer og forbruk.

Publisert: 04.november, 2022
Sist oppdatert: 04.november, 2022

Derfor jobber vi for å redusere plastposeforbruket

Norge er gjennom EUs emballasjedirektiv forpliktet til å arbeide med reduksjon av forbruket av plastbæreposer. Handelen Miljøfond er Norges implementering av dette direktivet. Mer om bakgrunnen for fondet finner du her.

Utviklingen i plastposeforbruket

Plastposeforbruket har sunket sunket siden 2016, men i 2020/2021 var det en generell oppgang grunnet stengte grenser og endret forbruksmønster under koronapandemien. Handelens Miljøfonds medlemmer hadde imidlertid nedgang i samme periode på nesten 3 prosent.

millioner
plastposer brukte nordmenn i 2021

I 2021 brukte nordmenn 818 millioner plastposer, som vil si 151 plastposer per person på et år.

I 2022 ser vi en nedgang i plastposeforbruket. Blant Handelens Miljøfonds medlemmer er det en reduksjon på hele 10 prosent i første halvår sammenlignet med 2021. Fondets medlemmer omsetter mer enn 80 prosent av alle plastposer som selges i Norge.

Les mer om utviklingen i antall solgte plastposer i Norge og hvor de havner etter bruk her.

Hvilke tiltak har vi gjennomført?

Økt kontingent

Handelens Miljøfond har iverksatt flere tiltak for å redusere forbruket av plastposer. I starten av 2022 økte Handelens Miljøfond miljøkontingenten som et tiltak for å redusere plastposeforbruket. Det førte til at flertallet av fondets medlemmer økte prisen ut mot kunde.

Holdningskampanje

Handelens Miljøfond har gjennomført flere holdningskampanjer for å oppfordre norske forbrukere til å gjenbruke plastposen på flere handleturer. En pre- og postest viser at kampanjen har påvirket flere til å bli bevisst på plastposebruket og bruke handlenett oftere.

Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2021-2022 gjennomført av Opinion

Analyse av hvilket bærealternativ er det beste for miljøet

Mange lurer på hva som er best for miljøet når man skal bære varer hjem fra butikken. Det enkle svaret er at man bør bruke det man har om igjen. NORSUS gjennomførte i 2021 en studie for å sammenligne miljøeffekter ved plastbæreposer og andre alternativer. Studien ser på potensielle menneskelige helseskader, økosystemskader og ressursbruk.

Selv om man bruker plastposen som søppelpose kommer handlenettet bedre ut. Det er fordi det finnes et bedre alternativ å bruke til nettopp det; avfallsposer på rull. Avfallsposer på rull er som regel dobbelt så tynne som plastposene man kjøper i disken på butikken, og er langt billigere. På den måten bruker man mindre plast til samme oppgave og sparer penger.

Les mer om studien og livssyklusanalysen her.

Hvordan stiller forbrukerne seg til ombruksalternativer?

Hvorfor bruker ikke flere handlenett? EGGS intervjuet forbrukere og gjennomførte en dagbokstudie for å finne ut av dette. De peker på en rekke barrierer, blant annet at avfallsposer oppleves lite tilgjengelig.

Les mer om norske forbrukeres atferd og holdninger til ulike bærealternativer her.

Kartlegging av ulike nudgingtiltak

Handelens Miljøfond ønsker å bidra med kunnskap som reduserer bruken av plastbæreposer. Det er flere tiltak som kan gjøres i butikk, og vi fikk Nudgelab til å foreslå noen tiltak vi ønsker å teste effekten av. Les mer om disse her, og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bidra til gjennomføring.

Andre initiativ

Closed Loop Partners gjennomførte høsten 2021 flere piloter ved tre amerikanske kjeder, deriblant Walmart. Pilotene var utformet for å teste ulike konsepter for å motivere til bruk av handlenett, både gjennom pant, leie og bonus. Les mer om dette her.