Gode tips til søknaden

Suksessfulle søknader har ofte noen fellesnevnere. Vi har samlet våre beste tips til dere som skal søke om midler til plast og miljø.

Handelens Miljøfond har delt ut midler siden 2018. Mer enn 500 millioner kroner har blitt delt ut til mer enn 600 ulike plast- og miljøprosjekter. Her har vi samlet noen gode råd til dere som planlegger et miljøprosjekt og tenker å søke oss om støtte.

Vær konkret

Vær konkret og svar på spørsmålet som tilhører tekstboksen i søknadsskjemaet.

Involver målgruppen

Beskriv hvem som skal ha nytte av prosjektet, og hvordan. Ha dem gjerne også med som partner i prosjektet så du kan få innspill og gjøre produktet eller tiltaket relevant.

Potensielle negative konsekvenser?

Reflekter gjerne rundt potensielle negative konsekvenser av prosjektet og risikoer deres prosjekt eller løsning kan medføre. Beskriv hvordan dere vil unngå negative konsekvenser.

Husk våre formål

Beskriv hvordan deres prosjekt og løsning vil hjelpe oss å nå Handelens Miljøfonds formål.

Tydelig målsetning og plan

Ha en tydelig målsetning og en klar plan for å nå deres mål.

Inkludér suksesskriterier

Definer hva som kreves for at dere skal lykkes.

Beskriv hva som må til

Beskriv hva som må til for at ditt prosjekt skal gi en positiv miljøeffekt, inkludert veien mellom slutten på deres prosjekt og til faktisk miljøeffekt ved implementering.

Hvorfor dere?

Forklar hvorfor dere er rett aktør til å få midler til å gjennomføre prosjektet.

Bruk tid på strategi og forretningsplan

Om du skal utvikle en løsning, produkt eller forretningsidé bør du ha en overbevisende strategi og forretningsplan. Skriv gjerne noe om markedspotensialet.

Bruk spalteplassen på rett problembeskrivelse

De som leser søknadene har god kjennskap til plast- og marin forsøplingsproblemet generelt, spar plassen i søknaden til å beskrive ditt prosjekt, og hva det vil løse.

Vurder potensielle partnere

Partnere kan være til nytte, men vil også øke kompleksiteten i prosjektet. Derfor anbefaler vi at dere får med relevante partnere, og ingen andre.

Gode forberedelser

Prosjektpartnere og finansiering bør være avklart. Vi anbefaler også å lage et realistisk og oversiktlig budsjett.

Beskriv faser og behov

Dersom du søker om fortsettelse av et eksisterende prosjekt, er det helt nødvendig at du beskriver hvor langt prosjektet er kommet til nå, og hva dere søker om midler til videre.

Start tidlig

Vær tidlig ute med å opprette bruker i portalen og sørg for at du får logget deg inn. Start også med utfylling av skjema i god tid før fristen. Ikke vent til siste stund med å sende inn!