2020-04-28

13 millioner til jobber innen plast og miljø

Handelens Miljøfond framskyndet en utlysning av 13 millioner kroner for å bidra til å sikre eller skape arbeidsplasser innen plast og miljø. Utlysningen rettet seg mot bedrifter eller startups som jobber for å redusere plastforsøpling, øke gjenvinning eller bruke plast mer effektivt.

Koronapandemien har ført til den største arbeidsledigheten i Norge siden 1930-årene. Alle deler av samfunnet gjør nå en stor innsats for å få oss gjennom krisen.

- Handelens Miljøfond bidrar i første omgang med en framskyndet utlysning spesielt rettet mot å skape jobber. Til høsten lyser fondet ut nye 80 millioner. I denne unntakstilstanden er det viktigere enn noen gang å investere i miljøvern og grønne jobber, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

Det er totalt 13 millioner kroner som tildeles, og beløpet som tildeles hver aktør ligger på 500 000 kr. Det vil være to tilskudd i hvert fylke, og fire tilskudd i Troms og Finnmark, tre i Oslo og ett på Svalbard. Fra og med 28.april til 18.mai 2020 kunne bedrifter eller startups som jobber for å redusere plastforsøpling, øke gjenvinning eller bruke plast mer effektivt, søke om tilskudd. Minst ett av tilskuddene i hvert fylke er tiltenkt virksomheter som skal drive hel- eller halvprofesjonell plastryddevirksomhet. Målet er å bidra til å skape, eller sikre arbeidsplasser.

Spørsmål om søknaden?
Ta gjerne kontakt med Prosjektforvalter i Handelens Miljøfond, Terje Eckhoff, tlf 41412982, mail: terje@handelensmiljofond.no

Handelens Miljøfond vil tilstrebe at søkere skal få svar innen 10. juni, men dette vil avhenge av søknadsmengden. Alle som har søkt elektronisk innen tidsfristen vil bli vurdert. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. Tildelinger annonseres i juni 2020.