Hvorfor bli medlem?

Varehandelen har også et ansvar for å redusere miljøproblemer knyttet til plast. Som medlem i Handelens Miljøfond kan din bedrift bidra til å støtte miljøinitiativer som skal øke ressursutnyttelsen og redusere forsøplingen av plast.

Sammen skal vi sørge for at de beste prosjektene, nasjonalt og internasjonalt, får økonomiske støtte for å skape en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

Sammen tar vi ansvar
Vær med og vis at en samlet handelsnæring tar miljøansvar gjennom Handelens Miljøfond! Varehandelens kraftsamling gjør at vi sammen kan skape en positiv, varig og vesentlig forskjell for miljøet - nasjonalt og internasjonalt. Med medlemskap hos oss vil din bedrift være med på Norges viktigste private initiativ for å redusere miljøproblemer knyttet til bruk av plast. Midlene som samles inn er øremerket til miljøtiltak!


Miljøtiltak som monner
Handelens Miljøfond skal støtte prosjekter som reduserer plastforsøplingen, øker plastgjenvinningen og reduserer bruken av plastbæreposer. Prosjekter som får støtte skal bidra til å skape varige, positive endringer for miljøet. Alle våre medlemmer vil hele tiden vite hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan det går med dem.


Stolt medlem av Handelens Miljøfond
Som medlem kan du benytte deg av Handelens Miljøfond-merket på plastposene. Gjennom å merke plastposene synliggjør man at bedriften tar miljøansvar. Vi har utviklet plakater og annet materiell som kan benyttes gratis for å profilere medlemskapet, enten på nettsidene eller i butikkene.


Alle skal med!
Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Handelens Miljøfond. På denne måten bestemmer næringslivet selv hvordan vi oppfyller EUs “plastposedirektiv”. Alle skal med!