2018-08-15

Medlemskontingent og merverdiavgift

Fra 15. august 2018 vil bedrifter som er medlemmer i Handelens Miljøfond betale 50 øre per plastbærepose i medlemskontingent. Bedriftene bestemmer selv utsalgsprisen på plastbæreposene. For de medlemmene som velger å la kundene betale hele medlemskontigenten blir plastbæreposen altså 50 øre dyrere, i tillegg til merverdiavgift på 25 %. Handelens Miljøfond er et tiltak for å redusere plastbæreposeforbruket, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast.