Det nasjonale Rydd Norge-programmet

Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram, og ble etablert og ledes av Handelens Miljøfond. 40 prosent av ytre kyst, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes innen utløpet av 2023.

Hele Norge skal ryddes!

Gjennom Rydd Norge-programmet går vi strukturert til verks for å rydde 40 prosent av ytre kyst innen utgangen av 2023. Vi rydder vanskelig tilgjengelige områder, natur som ikke før er ryddet, og områder med sårbar natur og dyreliv. Ryddingen er organisert gjennom tilbudskonkurranser der virksomheter kan levere tilbud på ulike regionale oppdrag.

Resultater

Siden vi startet Norges første nasjonale ryddeprogram i 2020 har vi brukt mer enn 400 millioner på rydding gjennom Rydd Norge-programmet. Hittil er

  • Mer enn 1500 mil med kystlinje ryddet
  • Mer enn 2100 tonn plast ryddet fra naturen

Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekter.

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020, der blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok.

Se klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortelle om Handelens Miljøfond og Rydd Norge-programmet!