Det nasjonale Rydd Norge-programmet

Rydd Norge-programmet er Norges første nasjonale ryddeprogram, og ble etablert og ledes av Handelens Miljøfond. 40 prosent av ytre kyst, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes innen utløpet av 2023.

Hele Norge ryddes!

Gjennom Rydd Norge-programmet går vi strukturert til verks for å rydde 40 prosent av ytre kyst innen utgangen av 2023. Vi rydder vanskelig tilgjengelige områder, natur som ikke før er ryddet, og områder med sårbar natur og dyreliv. Ryddingen er organisert gjennom tilbudskonkurranser der virksomheter kan levere tilbud på ulike regionale oppdrag.

Resultater

Siden vi startet Norges første nasjonale ryddeprogram i 2020 har vi brukt mer enn 400 millioner på rydding gjennom Rydd Norge-programmet. Hittil er

  • Mer enn 21 500 km med kystlinje ryddet
  • Mer enn 2 850 000 kg plast og annet avfall ryddet fra naturen

Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekter.

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

Bildeguide for farlig avfall

På ryddeaksjoner kan man komme over gjenstander som man bør vise aktsomhet overfor. Derfor har vi sammen med MARFO fått laget en veileder for farlig avfall, med beskrivelse av hvordan man burde håndtere slikt avfall, og hvem man burde kontakte.

Kriterier for ferdig ryddet

I Rydd Norge-programmet rydder vi makroplast. Det definerer vi som plast over 2,5 cm.

Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020, der blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok.

Se klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortelle om Handelens Miljøfond og Rydd Norge-programmet!