Rydd Norge Møre og Romsdal

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Møre og Romsdal.

Foto: Torbjørn Sandbakk

Status for Rydd Norge Møre og Romsdal

Ryddingen for 2023 er i gang

I Møre og Romsdal ryddes det stort sett hele året, bortsett fra noen få dager med snø midt på vinteren. Ryddeaktørene har startet ryddearbeidet for 2023, og kommunene som vil få besøk av ryddere i år er Smøla, Hustadvika, Ålesund, Giske, Ulstein, Herøy og Sande.

Kart over områder som skal ryddes gjennom Rydd Norge-programmet i Møre og Romsdal

Disse skal rydde i Møre og Romsdal

 • Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: Region 1 - Smøla og Region 2 - Hustadvika
 • Sunnmøre Friluftsråd: Region 3 - Sunnmøre Nord
 • Runde Miljøsenter AS: Region 4 - Sunnmøre Sør

Administrator for ryddingen i Møre og Romsdal

Administrator i Møre og Romsdal er Marbio.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Møre og Romsdal:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Møre og Romsdal består av representanter fra:

 • Handelens miljøfond

 • Statsforvalteren

 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Hustavika kommune

 • Kystverket

 • Fiskebåt

 • Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

 • Norsk Ornitologisk forening

 • Marbio (sekretariat)

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Møre og Romsdal:

Erlend Standal: Erlend@marbio.no