Rydd Norge Møre og Romsdal

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Møre og Romsdal.

Foto: Torbjørn Sandbakk

Status for Rydd Norge Møre og Romsdal

Om rydding i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal ryddes det stort sett hele året, bortsett fra noen få dager med snø midt på vinteren. Kommunene som får besøk av ryddere i år er Smøla, Hustadvika, Ålesund, Giske, Ulstein, Herøy og Sande.

Kart over områder som skal ryddes gjennom Rydd Norge-programmet i Møre og Romsdal

Disse skal rydde i Møre og Romsdal

 • Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: Region 1 - Smøla og Region 2 - Hustadvika
 • Sunnmøre Friluftsråd: Region 3 - Sunnmøre Nord
 • Runde Miljøsenter AS: Region 4 - Sunnmøre Sør

Administrator for ryddingen i Møre og Romsdal

Administrator i Møre og Romsdal er Marbio.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Møre og Romsdal:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Møre og Romsdal består av representanter fra:

 • Handelens miljøfond

 • Statsforvalteren

 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Hustavika kommune

 • Kystverket

 • Fiskebåt

 • Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

 • Marbio (sekretariat)

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Møre og Romsdal:

Erlend Standal: Erlend@marbio.no