Rydd Norge Nordland

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Nordland.

Status for Rydd Norge Nordland

Rydding i Nordland i 2023 starter tidligst februar

Rydding av Nordland settes i gang på ulike tidspunkt avhengig av område. Rydding av Salten nord har oppstart i februar om det er bart. Rydding av Helgeland midt starter 15. mars, mens Helgeland sør har oppstart i april. Rydding av Helgeland nord starter 15. mai, mens Salten sør har oppstart av rydding i august.

Kommunene som ryddes i 2023 er Andøy, Bindal, Bodø, Brønnøy, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Hamarøy, Herøy, Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Ofoten, Rødøy, Steigen, Sømna, Træna, Vega, Vestvågøy, Vågan, Bø og Øksnes.

Kart Nordland

Ryddeaktører i Nordland

Administrator for ryddingen i Vestland:

Administrator i Nordland er SALT Lofoten.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Nordland:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Nordland består av representanter fra:

  • Statsforvalteren
  • Handelens Miljøfond
  • Fylkeskommunen
  • Kommune(r)
  • Interesseorganisasjon for fiskeri og havbruk
  • Et avfallsselskap
  • En natur og miljøorganisasjon

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Nordland:

Snorre Sklet: snorre@salt.nu