Rydd Norge Nordland

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Nordland.

Status for Rydd Norge Nordland

Om rydding i Nordland

Kommunene som blir ryddet i 2023 er Bindal, Bodø, Brønnøy, Dønna, Gildeskål, Hamarøy, Herøy, Lurøy, Meløy, Ofoten, Rødøy, Steigen, Sømna, Træna og Vega.

Kart Nordland

Ryddeaktører i Nordland

Administrator for ryddingen i Nordland:

Administrator i Nordland er SALT Lofoten.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Nordland:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Nordland består av representanter fra:

  • Statsforvalteren
  • Handelens Miljøfond
  • Fylkeskommunen
  • Kommune(r)
  • Interesseorganisasjon for fiskeri og havbruk
  • Et avfallsselskap
  • En natur og miljøorganisasjon

Spørsmål?

Spørsmål? Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Nordland:

Johanne Rydsaa på johanne@salt.nu