Rydd Norge Svalbard

Vi søker administrator for ryddearbeidet på Svalbard. Les mer og søk her.

Bilde av rydding i Bellsund, Svalbard
Foto: Einar Jenssen

Status for Rydd Norge Svalbard

Om rydding på Svalbard

Vi lyser ut oppdraget som administrator for Rydd Norge Svalbard. Søknadsfrist er 24. februar 2023. Den som får rollen kommer til å ha en nøkkelrolle i utvelgelsen av ryddeaktører, utarbeide konkurransegrunnlag, koordinere ryddingen mellom de ulike ryddeaktørene, organisere fakturering, sørge for resultatrapportering og rapportere på vegne av Svalbard.

Ryddeaktører på Svalbard

Aktiv i Friluft gjennomfører en pilot og rydder vestsiden av nasjonalparken Prins Karls Forland

Erfaringene fra denne ryddingen skal legge grunnlag for videre planlegging av Rydd Norge Svalbard for 2023.

Administrator for Rydd Norge Svalbard

Administrator på Svalbard er Salt Lofoten.

Spørsmål?