Rydd Norge Svalbard

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Svalbard.

Bilde av rydding i Bellsund, Svalbard
Foto: Einar Jenssen

Status for Rydd Norge Svalbard

Rydding på Svalbard er i gang

Rydding på Svalbrd er utfordrende. Islagte strender, utfordrende værforhold og vanskelig adkomst i store deler av året samt ferdselsrestriksjoner i vernede områder i hekketiden gir dessuten et kort tidsvindu for rydding, som det er viktig å bruke effektivt. Rydding for 2023 ble gjennomført i august og september og er ferdig for i år.

Om rydding på Svalbard

2023 ryddes områder nord på Spitsbergen, rundt Reinsdyrflya, Biscayarhalvøya og fra Jakobsenbukta (via Mushamna) til Gråhukpynten. Årets ryddeoppdrag består av intensiv rydding over 4 uker, fordelt på flere tokt, hvor en lokal aktør i Longyearbyen samarbeider med en fastlandsaktør med ryddeerfaring fra Rydd Norge-programmet. Som følge av sikkerhet knyttet til isbjørn på Svalbard, har personell med tilhørighet til øygruppen blitt inkludert i oppdraget, blant annet for å bistå som isbjørnvakter. Ryddesesongen på Svalbard er kort, noe som krever god planlegging og effektiv rydding i perioden oppdraget pågår.

Administrator for Rydd Norge Svalbard

Administrator på Svalbard er Salt Lofoten.

Ryddeaktør på Svalbard:

Ryddeaktør på Svalbard er Fjordane Friluftsråd.

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Svalbard:

Audun Narvestad: audun@salt.nu