Rydd Norge Vestland

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Vestland.

Status for Rydd Norge Vestland

Om rydding i Vestland

Rydding i Vestland har pågått siden 2020, men fylket har en lang kystlinje så vi gjennomfører også ryddeaktiviteter i 2023. Kommunene som får besøk av ryddere i 2023 er Askvoll, Bømlo, Fitjar, Gulen, Hyllestad, Solund og Stad.

Kart Vestland

Disse aktørene skal rydde i Vestland:

 • Skjærgårdservice AS: Bømlo, Fitjar
 • NovuMare AS: Austrheim, Alvær, Fedje, Fjaler, Hyllestad, Kinn og Bremanger

Administrator for ryddingen i Vestland:

Administrator i Vestland er Bergen og Omland Friluftsråd

Kontaktutvalg for Rydd Norge Vestland:

Kontaktutvalget for Rydd Norge Vestland består av representanter fra:

 • Handelens Miljøfond
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Sparebanken Vest, Agenda Vestlandet
 • Bergen kommune
 • Kinn Kommune
 • Kystverket
 • Sunnfjord Miljøverk
 • Sjømat Norge
 • Vestland fylkeskommune
 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Vestland:

Gudrun Kristin Fatland: gudrun@bof.no