Søk ryddeoppdrag

Handelens Miljøfond har satt som mål å rydde minst 40 prosent av den ytre norske kystlinjen i Norge, prioriterte vassdrag, samt områder på Svalbard innen utgangen av 2023. Vi søker ryddeaktører som skal rydde systematisk i hvert fylke.

Aktive utlysninger

Vi søker ryddeaktører til Rydd Norge Svalbard!

Hvem kan levere tilbud?

Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundsregisteret kan søke. Se ellers kravliste under.

Hvem kan ikke levere tilbud?

Privatpersoner kan ikke levere tilbud.

Hva er kravene?

 1. Tilbyder skal være registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Tilbyder skal ha god økonomistyring; herunder regnskapsføring, skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
 3. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kapasitet (økonomisk og personell) til å utføre arbeidet det leveres tilbud på, eller det skal foreligge en plan for ansettelser.
 4. Tilbyder skal ha tilfredsstillende rutiner for håndtering av helse, miljø og sikkerhet.
 5. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kunnskap om natur, miljø og dyreliv til å kunne utføre oppdraget i samsvar med de høye kravene til naturvern.
 6. Tilbyder skal til enhver tid etterleve nasjonale retningslinjer og anbefalinger for smittevern, jmf. FHI, Arbeidstilsynet og kommunen de rydder i.
 7. Tilbyder skal sørge for tilstrekkelig forsikring for de som skal utføre ryddearbeidet, uavhengig av om tilbyder har et arbeidsgiverforhold til disse.
 8. Tilbyder bør ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

Hvor mye kan man få tildelt (ramme)?

Det er ingen fastsatt ramme, men opp til tilbyder å estimere hva ryddejobben vil koste i form av timer og ressurser. Tilbyder må levere et budsjett for oppdraget når de leverer tilbudet.

Søknadsprosessen

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av en uavhengig, ekstern styringsgruppe
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes av Handelens Miljøfond

Hvor mye rapportering krever det?

All rydding må registreres løpende i verktøyet Rent Hav som benyttes for prosjektet. Det er krav om å holde jevn dialog med administrator for prosjektet, samt et minstekrav om halvårlig rapportering på fremdrift, organisering og økonomi.

Utgåtte utlysninger

Under her er oversikt over utgåtte ryddeoppdrag.