Rydd Norge og Svalbard

Norges kyst skal ryddes for plast, og landets første og største nasjonale ryddeprogram er nå i gang! Er din virksomhet den rette til å gjøre jobben?

Innen utgangen av 2023 skal vi ha ryddet minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag. Det nasjonale Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond, og nå leter vi etter aktører som kan rydde langs Norges langstrakte kyst.

Relevante aktører har erfaring, interesse og profesjonell ryddekompetanse. Ryddingen er delt opp i fylkesvise regioner, og gjennomføringen tilpasses lokale forhold.

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

  1. Kartlegge hvor det bør ryddes når
  2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
  3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
  4. Finne de som kan rydde

Les mer om status for arbeidet i hver region under, og klikk deg videre for mer informasjon om søknadsprosess, krav og frister.

Hele Norge skal ryddes!

Rydd Norge Nordland

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Nordland fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt. Nå søker vi aktører som kan rydde i disse områdene.

Rydd Norge Vestland

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Vestland fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt. Nå søker vi aktører som kan rydde i disse områdene.

Rydd Norge Trøndelag

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Trøndelag fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt. Nå søker vi aktører som kan rydde i disse områdene.

Rydd Norge Oslo + Viken

Plan for hvor og når det bør ryddes i Oslo og Viken er klar innen utgangen av oktober. Ryddejobben i Oslo og Viken lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Vestfold og Telemark

Plan for hvor og når det bør ryddes i Vestfold og Telemark er klar innen utgangen av oktober. Ryddejobben i Vestfold og Telemark lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Møre og Romsdal

Plan for hvor og når det bør ryddes i Møre og Romsdal er klar innen utgangen av 2020. Ryddejobben i Møre og Romsdal lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Agder

Ryddejobben i Agder lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Troms og Finnmark

Plan for hvor og når det bør ryddes i Troms og Finnmark er klar innen utgangen av 2020. Ryddejobben lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Innlandet

Ryddejobben i Innlandet lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Svalbard

Plan for hvor og når det bør ryddes i Svalbard er klar innen utgangen av 2020. Ryddejobben i Svalbard lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Se hva klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortalte ved åpningen av Rydd Norge-programmet!