Det nasjonale Rydd Norge-programmet

Norges kyst skal ryddes for plast, og landets første og største nasjonale ryddeprogram er i gang!

Det nasjonale Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram. Innen utgangen av 2023 skal vi ha ryddet minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag.

Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses per fylke, og programmet er delt opp i tolv regionale prosjekter. Alle oppdrag utlyses, og i 2021 skal Handelens Miljøfond tildele hele 100 millioner kroner, fordelt på tolv regioner. Totalt på tre år er det budsjettert å bruke rundt 300 millioner kroner. Gjennomføringen skjer i samråd med fylkesmennene i hver region, Sysselmannen på Svalbard og andre relevante offentlige og private aktører.

Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020, der blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok.

Se klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortelle om Handelens Miljøfond og Rydd Norge-programmet!

Vi vil i løpet av 2021 sette i gang med rydding og fortsette jakten på aktører som kan rydde langs Norges langstrakte kyst.

Relevante aktører har erfaring, interesse og profesjonell ryddekompetanse. Ryddingen er delt opp i fylkesvise regioner, og gjennomføringen tilpasses lokale forhold.

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

  1. Kartlegge hvor det bør ryddes når
  2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
  3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
  4. Finne de som kan rydde

Les mer om status for arbeidet i hver region under, og klikk deg videre for mer informasjon om søknadsprosess, krav og frister.

Hele Norge skal ryddes!

Rydd Norge Nordland

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Nordland fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt. Mottatte tilbud er under behandling, og det vil være klart hvem som tar ryddejobben i januar 2021.

NB! Søknadsfristen er utløpt.

Rydd Norge Vestland

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Vestland fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt. Mottatte tilbud er under behandling, og det vil være klart hvem som tar ryddejobben i januar 2021.

NB! Søknadsfristen er utløpt.

Rydd Norge Trøndelag

Nødvendig kartlegging av områder og behov i Trøndelag fylke er gjennomført, styringsgruppen er satt og administrator er ansatt. Mottatte tilbud er under behandling, og det vil være klart hvem som tar ryddejobben i januar 2021.

NB! Søknadsfristen er utløpt.

Rydd Norge Agder

Arbeidet med Rydd Norge Agder er i startfasen. Vi ser nå etter aktører som kan ta ansvar for å utarbeide en plan for rydding og/eller administrering og planlegging av ryddeprosjektet. Selve ryddejobben i Agder lyses ut i 2021.

Rydd Norge Oslo, Viken og Vestfold og Telemark

Plan for hvor og når det bør ryddes i Oslo og Viken er klar i løpet av januar. Ryddejobben i Oslo og Viken og Vestfold og Telemark lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Møre og Romsdal

Plan for hvor og når det bør ryddes i Møre og Romsdal er klar innen utgangen av 2020. Ryddejobben i Møre og Romsdal lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Troms og Finnmark

Plan for hvor og når det bør ryddes i Troms og Finnmark er klar innen februar 2021. Ryddejobben lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Innlandet

Ryddejobben i Innlandet lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Rogaland

Ryddejobben i Rogaland lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Rydd Norge Svalbard

Plan for hvor og når det bør ryddes i Svalbard er klar innen utgangen av 2020. Ryddejobben i Svalbard lyses ut i 2021. Nærmere informasjon kommer.

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

1. Kartlegge hvor det bør ryddes når
Handelens Miljøfond tar kontakt med fylkesmannen i hver region. Fylkesmannen har oversikt over regionale og lokale aktører, og i samråd med fylkesmannen utlyser fondet arbeidet med å kartlegge hvilke ryddeaktører som finnes, hvilke områder som bør prioriteres basert på hvor det er verneområder og hvor det allerede er ryddet.

2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
Fylkesmannen oppnevner en styringsgruppe i samråd med Handelens Miljøfond. Styringsgruppen skal sørge for god fremdrift i det regionale ryddeprosjektet, gir råd om hvordan midler fra Handelens Miljøfond skal benyttes i fylket, og styrer over midler som kommer fra andre aktører.

Gruppen kan eksempelvis bestå av representanter for kommunene, fiskeri- og sjømatnæringen, avfallsselskap, miljøorganisasjonene og fylkeskommunen.

3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
I samråd med fylkesmannen finner Handelens Miljøfond en ansvarlig aktør som skal styre det praktiske rundt ryddearbeidet, ha økonomisk oversikt og kontrollere at ryddingen gjennomføres.

4. Finne de som kan rydde
Når planen, styringsgruppen og administrasjon er på plass, utlyses ryddejobben. Jobben utlyses regionalt, og de som utfører jobben vil være regionale aktører.