Rydd Norge Agder

Om utlysningen

Agderkysten preges i stor grad av finkornet skjærgård med få avsidesliggende områder og stor grad av alminnelig fritidsferdsel. Kyststrekningen har et jevnt påslag av plastforsøpling, men uten klare ansamlingspunkter – til forskjell fra områdene nord i landet. Nå ser vi etter aktører som kan ta ansvar for å (1) utarbeide en plan for rydding og/eller (2) administrering og planlegging av prosjektet. Aktuelle aktører kan søke på ett av oppdragene eller begge;

  1. Utarbeidelse av plan for basisrydding av plastforsøpling langs ytre kyst av Agder fylke: Basisrydding er en førstegangs opprydding på utilgjengelige steder der frivillige og andre ikke har ryddet tidligere. Planen skal legge grunnlag for gjennomføring av ryddinger i Agder som innen utgangen av 2023 tilsvarer minst 40% av ytre kyst i Agder fylke.
  2. Administrasjonsansvar for gjennomføring av prosjektet “Rydd Norge: Agder”: Aktøren med administrasjonsansvar skal sikre en effektiv oppfølging av plan for opprydding og kontroll av ryddinger.

Fylkesmannen har et regionalt ansvar for å bidra til samordning og effektivisering av innsatsen for å fjerne plastforsøpling fra naturen. Det er gjort en avgrensning av hvilke deler av Agderkysten som skal prioriteres for rydding. I dette inngår hovedsakelig ytre kystlinje, samt noen fjorder og større elveutløp. By- og sentrumsområder inngår ikke.

Kart over Agder

Søknadsfrist

Frist innsending tilbud plan og/eller administrasjon er 8. januar 2021

Tilbudet sendes per e-post til: anja@handelensmiljofond.no innen fristen, med kopi til: frgus@fylkesmannen.no.

Spørsmål?

Ta kontakt med Anja Stokkan i Handelens Miljøfond: anja@handelensmiljofond.no