Rydd Norge Nordland

Om utlysningen

Nordland fylkes kystlinje utgjør alene 25,9 prosent av Norges totale kystlinje, og er hele 26 496 kilometer lang. Nordlands kystlinje preges av fjordlandskap med eksponering for uvær og bølger fra Norskehavet i vest, og samler derfor inn store mengder marin forsøpling med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt opphav. Nå leter vi etter aktører som kan rydde kysten i Nordland fylke.

I denne utlysningen er det mulig å levere tilbud på å rydde følgende regioner:

 1. Vesterålen
 2. Lofoten

Det er mulig å levere tilbud på én eller begge regioner, men ikke mulig å levere tilbud på kun en del av en region. Merk! I 2020 er det kun mulig å levere tilbud for rydding av Vesterålen og Lofoten. Resterende regioner lyses ut i 2021.

Kart Nordland

Hva er kravene?

 1. Tilbyder skal være registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Tilbyder skal ha god økonomistyring; herunder regnskapsføring, skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
 3. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kapasitet (økonomisk og personell) til å utføre arbeidet det leveres tilbud på, eller det skal foreligge en plan for ansettelser.
 4. Tilbyder skal ha tilfredsstillende rutiner for håndtering av helse, miljø og sikkerhet.
 5. Tilbyder skal ha tilstrekkelig kunnskap om natur, miljø og dyreliv til å kunne utføre oppdraget i samsvar med de høye kravene til naturvern.
 6. Tilbyder skal til enhver tid etterleve nasjonale retningslinjer og anbefalinger for smittevern, jmf. FHI, Arbeidstilsynet og kommunen de rydder i.
 7. Tilbyder skal sørge for tilstrekkelig forsikring for de som skal utføre ryddearbeidet, uavhengig av om tilbyder har et arbeidsgiverforhold til disse.
 8. Tilbyder bør ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.

Hvem kan levere tilbud?

Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundsregisteret kan søke. Se ellers kravliste over.

Hvem kan ikke levere tilbud?

Privatpersoner kan ikke levere tilbud.

Hvor mye kan man få tildelt (ramme)?

Det er ingen fastsatt ramme, men opp til tilbyder å estimere hva ryddejobben vil koste i form av timer og ressurser. Tilbyder må levere et budsjett for oppdraget når de leverer tilbudet.

Søknadsprosessen

 1. Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond
 2. Deretter vurderes søknadene av en uavhengig, ekstern styringsgruppe
 3. Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond
 4. Svar på søknad kommer 18. desember 2020.

Søknadsfrister

 • Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget: 13. november 2020
 • Frist for å levere tilbud: 16. november 2020
 • Igangsetting av rydding: Januar 2021

Søknad sendes per e-post til emil@salt.nu innen søknadsfristen 16. November 2020.

Styringsgruppen for Rydd Norge Nordland består av representanter fra:

 • Fylkesmannen
 • Handelens Miljøfond
 • Fylkeskommunen
 • Kommune(r)
 • Interesseorganisasjon for fiskeri og havbruk
 • Et avfallsselskap
 • En natur og miljøorganisasjon

Hvor mye rapportering krever det?

All rydding må registreres løpende i verktøyet Rydde som benyttes for prosjektet. Det er krav om å holde jevn dialog med administrator for prosjektet, samt et minstekrav om halvårlig rapportering på fremdrift, organisering og økonomi.

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Nordland:

Emil Røthe Johannessen: emil@salt.nu