Rydd Norge Agder

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Agder.

Foto: Jarle Kvam

Status for Rydd Norge Agder

Om rydding i Agder

Agder er et hyppig besøkt fylke, noe som også setter sine spor i naturen. Ytre kyst i Agder skal ryddes for plast i løpet av 2021. Følg med for mer informasjon om utlysning av ryddeoppdrag.

Kart som viser områdene som skal ryddes i Agder
Kartet viser hvilke områder som skal ryddes i Agder.

Administrator for ryddingen i Agder:

Administrator i Agder er SALT Lofoten.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Agder:

  • Statsforvalteren i Agder
  • Handelens Miljøfond
  • Agder Fylkeskommune
  • Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
  • Kristiansand kommune
  • Fiskarlaget Sør
  • Senter for Oljevern og Marint Miljø
  • Kystverket
  • Havforskningsinstituttet
  • Våre Strender

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Agder:

Jakob Bonnevie Cyvin jakob@salt.nu