Rydd Norge Agder

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Agder.

Foto: Jarle Kvam

Status for Rydd Norge Agder

Om rydding i Agder

Agder er et hyppig besøkt fylke, noe som også setter sine spor i naturen. Kystlinjen er stedvis svært bebygget, med et stort antall fritidseiendommer i umiddelbar nærhet til sjøen, og med betydelig utfart, særlig sommerstid. Havstrømmene fører også med seg langtransportert avfall fra de sørlige delene av Nordsjøen, og akkumuleringen av avfall er størst i de vestlige regionene. Regionen både genererer og samler mye søppel, og lettere husholdningsavfall dominerer.

Kart som viser områdene som ryddes i Agder
Kartet viser hvilke områder som ryddes i Agder.

Disse aktørene skal rydde i Agder:

Administrator for ryddingen i Agder:

Administrator i Agder er SALT Lofoten.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Agder:

  • Statsforvalteren i Agder
  • Handelens Miljøfond
  • Agder Fylkeskommune
  • Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
  • Kristiansand kommune
  • Fiskarlaget Sør
  • Senter mot marin forsøpling (MARFO)
  • Kystverket
  • Havforskningsinstituttet
  • Våre Strender

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Agder:

Malin Jacob (SALT) malin@salt.nu