Rydd Norge Innlandet

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Innlandet.

Bilde av norsk natur, daler og en elv

Status for Rydd Norge Innlandet

Om rydding i Innlandet

Det snakkes mest om marin forsøpling, men mye plastforsøpling finnes også i og ved elver, vassdrag og på land. Innlandet skal ryddes i 2021. Mer informasjon kommer.

Administrator for ryddingen i Innlandet

Administrator i Innlandet er Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter