Rydd Norge Innlandet

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Innlandet.

Bilde av norsk natur, daler og en elv

Status for Rydd Norge Innlandet

Om rydding i Innlandet

Plastavfallet langs Innlandets vassdrag varierer etter typen aktivitet i området. Høy menneskelig aktivitet betyr gjerne plast fra for eksempel landbruk og husholdning, og noen steder har avfall også blitt dumpet. Under flomsituasjoner tar elvene gjerne med seg plasten, og da kan også større gjenstander fraktes over store avstander. Avfallet har over tid hopet seg opp på øyer, i bukter og viker, og ikke minst i vegetasjonen. Mange steder er det spesielle vernebestemmelser som krever ekstra hensyn, så her kan være utfordrende å rydde opp.

Disse aktørene skal rydde i Innlandet:

 • Elvelund Skogpleie (region 1b: Gausa, Lågendeltaet og Åkersvika)

Administrator for ryddingen i Innlandet

Administrator i Innlandet er Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

Regionalt rådgivende utvalg for Rydd Norge Innlandet:

 • Statsforvalteren
 • Gran kommune
 • Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR)
 • Vannområdekoordinator Vannområde Glomma
 • Vannområdekoordinator Vannområde Randsfjorden
 • Vannområdekoordinator Vannområde Mjøsa
 • Innlandet fylkeskommune
 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)
 • Handelens Miljøfond
 • Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Innlandet:

Andrea Rishatt: andrea@dokkadeltaet.no