Rydd Norge Møre og Romsdal

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Møre og Romsdal.

Foto: Torbjørn Sandbakk

Status for Rydd Norge Møre og Romsdal

Om rydding i Møre og Romsdal

Deler av ytre kyst i Møre og Romsdal har store utfordringer med marin plastforsøpling som har hopet seg opp over tid. Forsøplingen finnes ofte langs eksponerte kyststrekker med krevende tilkomst, og oppsamling av avfall forutsetter kvalifisert personell med god trening og relevant sikkerhetsutstyr

Kart over områder som skal ryddes gjennom Rydd Norge-programmet i Møre og Romsdal

Foreløpig liste over ryddeaktører i Møre og Romsdal

 • Sunnmøre friluftsråd: Område 3: Sunnmøre Nord
 • Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: Område 2 Hustadvika

Administrator for ryddingen i Møre og Romsdal

Administrator i Møre og Romsdal er Marbio.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Møre og Romsdal:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Møre og Romsdal består av representanter fra:

 • Handelens miljøfond

 • Statsforvalteren

 • Senter for Oljevern og Marint Miljø

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Hustavika kommune

 • Kystverket

 • Fiskebåt

 • Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

 • Norsk Ornitologisk forening

 • Marbio (sekretariat)

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Møre og Romsdal:

Erlend Standal: Erlend@marbio.no