Rydd Norge Nordland

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Nordland.

Status for Rydd Norge Nordland

Om rydding i Nordland

Nordland fylkes kystlinje utgjør alene 25,9 prosent av Norges totale kystlinje, og er hele 26 496 kilometer lang. Nordlands kystlinje preges av fjordlandskap med eksponering for uvær og bølger fra Norskehavet i vest, og samler derfor inn store mengder marin forsøpling med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt opphav.

Kart Nordland

Ryddeaktører i Nordland

Administrator for ryddingen i Vestland:

Administrator i Nordland er SALT Lofoten.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Nordland:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Nordland består av representanter fra:

  • Statsforvalteren
  • Handelens Miljøfond
  • Fylkeskommunen
  • Kommune(r)
  • Interesseorganisasjon for fiskeri og havbruk
  • Et avfallsselskap
  • En natur og miljøorganisasjon

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Nordland:

Snorre Sklet: snorre@salt.nu