Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Oransje plasttråd hengende i en grein på en steinete strand
Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Status Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Om rydding i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Oslofjorden har et sammensatt forsøplingsbilde. Ytre kystlinje av Oslofjorden er landets tettest befolkede område, med betydelig industri, skipsfart og rekreasjonsbruk av fjorden og strandsonen. Havstrømmene fører med seg marint avfall fra de sørlige delene av Nordsjøen. Flere av Norges største vassdrag, som Glommavassdraget, Drammensvassdraget, Skiensvassdraget og Numedalsvassdraget, har elveutløp i Ytre Oslofjord. Kombinert gjør dette at regionen både genererer og samler mye marint avfall per kilometer kystlinje.

Administrator for ryddingen i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark:

Administrator i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark er Oslofjordens Friluftsråd.

Kart som viser områdene som skal ryddes i Oslofjorden
Kartet viser områdene som skal ryddes i Oslofjorden

Disse aktørene skal rydde Oslofjorden og Telemarkskysten

 • Frelsesarmeens Rusomsorg (Indre Oslofjord)
 • Elv og Hav AS (Ytre Oslofjord Øst)
 • Kulturlandskaperne AS (Ytre Oslofjord Vest og Kragerø)
 • Gea Norvegica Geopark IKS (Porsgrunn og Bamble)

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark består av representanter fra:

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken (leder for gruppen)
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)
 • Ytre Hvaler nasjonalpark
 • Færder nasjonalpark
 • Viken fylkeskommune
 • Asker kommune
 • Vesar
 • Naturvernforbundet, Kragerø
 • Handelens Miljøfond
 • Oslofjordens Friluftsråd (sekretær)

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark:

Nicolay Moe nicolay@oslofjf.no