Rydd Norge Svalbard

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Svalbard.

Bilde av rydding i Bellsund, Svalbard
Foto: Einar Jenssen

Status for Rydd Norge Svalbard

Om rydding i Svalbard

Svalbard skal ryddes som en del av Rydd Norge-programmet. Mer informasjon kommer.

Spørsmål?