Rydd Norge Svalbard

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Svalbard.

Bilde av rydding i Bellsund, Svalbard
Foto: Einar Jenssen

Status for Rydd Norge Svalbard

Om rydding i Svalbard

Hvert år ender enorme mengder marint avfall på Svalbards strender. Sysselmesteren, Svalbards 2 552 innbyggere og tilreisende gjester klarer ikke å holde den 8 829 km lange kystlinjen fri for marint avfall basert på frivillig rydding alene. Islagte strender, utfordrende værforhold og vanskelig adkomst i store deler av året samt ferdselsrestriksjoner i vernede områder i hekketiden gir dessuten et kort tidsvindu for rydding, som det er viktig å bruke effektivt.

Ryddeaktører på Svalbard

Aktiv i Friluft gjennomfører en pilot og rydder vestsiden av nasjonalparken Prins Karls Forland

Erfaringene fra denne ryddingen skal legge grunnlag for videre planlegging av Rydd Norge Svalbard for 2023.

Spørsmål?