Rydd Norge Troms og Finnmark

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Troms og Finnmark.

Status for Rydd Norge Troms og Finnmark

Om rydding i Troms og Finnmark

Kystlinjen av Troms og Finnmark utgjør 15 % av Norges kyst, og strekker seg fra Hinnøya i sør til Russland og Barentshavet i nordøst. Vest for Magerøya og Nordkapp er kysten preget av dype fjorder med mange og store øyer. Flere av øyene er blant Norges 10 største øyer. Øst for Magerøya og Nordkapp har kysten lite skjærgård og øyer. Her brytes kystlinjen opp av noen av landets lengste og bredeste fjorder: Porsangerfjorden, Laksefjorden, Tanafjorden og Varangerfjorden. Rydding på denne delen av kysten krever kvalifisert personell med gode rutiner for HMS, samt relevant utstyr.

Disse aktørene rydder i Troms og Finnmark

 • Arktisk Geotek: Arnøya, Skjervøy og Loppa vest
 • Naturtjenester i Nord: Sværholdt øst, indre Laksefjord, Eidsfjord - Bekkarfjorden og Lebesby
 • Æventyr Opplevelser: Loppa nord og Stjernøya
 • NovuMare: Stjernøya, Sørøya øst, Hammerfest, Ingøya - Rolvsøya, Revsbotn, Måsøy, Nordkapp vest og Sværholdt vest
 • In the Same Boat og Friluftsrådene: Mehamn, Gamvik - Omgang, ytre Tanafjord vest, ytre Tanafjord øst, Båtsfjord, Syltefjord, Sør-Varanger vest, Sør-Varanger øst

Administrator for ryddingen i Troms og Finnmark:

Administrator i Troms og Finnmark er SALT Lofoten AS.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Troms og Finnmark:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Troms og Finnmark består av representanter fra:

 • Handelens miljøfond

 • Statsforvalteren

 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Hammerfest kommune

 • Kystverket

 • Fiskeridirektoratet

 • Sjømat Norge

 • Norges Råfisklag

 • Masternes Gjenvinning AS

 • Naturvernforbundet

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Troms og Finnmark:

Helene Skjeie Thorstensen: helene@salt.nu