Frivillig rydding og forebyggende tiltak 2021

Plastforsøpling er et enormt problem, også her i Norge. Plast på avveie har store konsekvenser for natur og miljø, og opprydding er en nøkkel i å løse Norges plastproblem. For denne utlysningen ser vi etter prosjekter som bidrar til å rydde opp plasten som allerede har havnet på avveie, og tiltak som forhindrer at plast fortsetter å havne i naturen.

© Bjørn Heidenstrøm

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som innebærer:

 • Frivillig rydding av plast. Inkluderer organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner.
 • Mindre og/eller lokale ryddetiltak.
 • Forebyggende tiltak som arrangementer, kulturprosjekter og holdningskampanjer som bidrar til mindre plastforsøpling og redusert bruk av plast.
 • Til tiltak som bidrar til redusert bruk av plastbæreposer gjennom kampanjer og forebyggende tiltak.

Usikker på om prosjektet ditt kvalifiserer til denne utlysningen? Se alle aktive utlysninger her.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 30 millioner kroner lyses ut til prosjekter innen kategorien for Frivillig rydding og forebyggende tiltak.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk

Særskilte krav for Frivillig rydding og forebyggende tiltak

 • Ryddeaksjoner der mannskap eller ryddere lønnes for arbeidet faller ikke inn under denne utlysningen.
 • Avfallshåndtering og transport av avfall dekkes ikke i denne utlysningen da dette dekkes av Hold Norge Rent sin refusjonsordning.

Viktige datoer

OBS! Søknadsfristen er nå ute.

 • 1. september: Lansering av delutlysninger og tilgjengeliggjøring av søknadsskjema
 • 30 september: Søknadsfrist innen utløpet av dagen
 • Svar på søknad kommer innen 18. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Rådsmedlemmer for utlysningen Frivillig rydding og forebyggende tiltak

 • Ann-Helen Ernstsen fra Senter mot marin forsøpling (MARFO) - (tidl. Senter for Oljevern og Marint Miljø)
 • Pia Ve Dahlen fra Lei en Biolog
 • Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet
 • Linnea Svensson fra Greener Events
 • Marianne Heggenhougen fra LOOP

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk henvendelse tydelig med hvilken delutlysning det gjelder.