Økt bruk av resirkulert plast 2021

En flaskehals i overgangen til en sirkulær plastøkonomi er bruk av resirkulert plast. I dag brukes det alt for lite resirkulert plast, mye på grunn av utfordringer med kvalitet, stabile leveranser og pris. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å støtte og sette fart i prosjekter som bidrar til å øke bruken av resirkulert plast, og dermed bidrar til oppfyllelsen av fondets ambisiøse mål om at 50 % av alt plastavfall i Norge skal materialgjenvinnes innen utgangen av 2025.

©Jacek Dylag/ Unsplash

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som:

 • Muliggjør bruk av resirkulert plast fra norske kilder
  Dersom det er mulig å lage lokale kretsløp, slipper vi unødvendig import og eksport. Handelens Miljøfond vil derfor prioritere prosjekter hvor det benyttes norske kilder til resirkulert råstoff.

 • Har et potensial for overføring til andre produkter eller plastmaterialer
  Dersom prosjektet bidrar til kunnskap og teknologi som muliggjør gjenvinning av andre fraksjoner, kan det ha en multiplikatoreffekt.

 • Bidrar til utvikling av produkter som vil være nyttige i industriell skala
  Produktene som inneholder resirkulert plast, skal være kommersielt bærekraftige og fungere over tid i industrielle produksjonslinjer.

 • Utvikler samarbeidet mellom aktørene i gjenvinningskjeden
  Samarbeid mellom aktørene i gjenvinningskjeden gir sporbarhet og kontroll med kvaliteten på den resirkulerte plasten. Gjenvinningskjeden består av kunde/avfallsbesitter, innsamler, gjenvinner (produsent av resirkulert plast) og plastvareprodusent (konverter).

Det er også mulig å søke om støtte til andre tiltak så lenge det bidrar til å øke bruken av resirkulert plast.

Usikker på om du kvalifiserer til denne utlysningen? Se alle aktive utlysninger her.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 20 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 15 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle ett eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes (dette kreves kun ved full søknad, ikke skissesøknad)
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk

Særskilte krav for Økt bruk av resirkulert plast

 • Minst 30 % av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette må komme frem i prosjektbudsjettet.
 • Eventuelle rapporter som kommer ut av prosjektet skal kunne publiseres på Handelens Miljøfonds hjemmesider med fondets visuelle profil.

Viktige datoer

OBS! Søknadsfristen for å levere skissesøknad er nå ute.


Har du levert søknad innen fristen 14. september og går videre, vil du få beskjed per e-post om å levere en komplett søknad innen 28. september.

 • 1. september: Lansering av delutlysninger og tilgjengeliggjøring av søknadsskjema
 • 14. september: Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad innen kl 16.00
 • 28. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 25. oktober: Frist full søknad innen kl 16.00
 • Svar på søknad kommer innen 18. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Rådsmedlemmer for utlysningen Økt bruk av resirkulert plast

 • Frode Syversen fra Mepex Consult
 • Cecilie R-F Skarning fra Norsk Industri
 • Ole-Anton Bakke fra Jotun
 • Thor Kamfjord fra Norner
 • Cecilia Askham fra NORSUS

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk henvendelse tydelig med hvilken delutlysning det gjelder.