Sirkulære løsninger og redusert plastbruk 2021

I dag er vi langt unna en sirkulær plastøkonomi, og det aller meste blir brent. En overgang til en sirkulær plastøkonomi krever flere typer tiltak, og denne utlysningen retter seg mot disse.

© Erlend Ekset/Unsplash

Utlysningen retter seg særlig mot prosjektsøknader som innebærer:

 • Tiltak som reduserer plastbruk
  Kan omfatte (men er ikke begrenset til) lettere plastprodukter og -emballasje, overgang fra plast til fiberbaserte løsninger, og økt ombruk gjennom nye forretningsmodeller.

 • Tiltak for å bedre gjenvinnbarheten
  Omfatter design av plastprodukter slik at de kan gjenvinnes i dagens avfallssystem, eller utvikling av lukkede kretsløp for konkrete produkter.

 • Tiltak som reduserer bruk av plastbæreposer
  Omfatter utvikling av løsninger og alternativer som bidrar til å redusere bruken av plastbæreposer.

Det legges vekt på virksomhetens innovasjonsevne, og søknader blir vurdert etter det fysiske potensialet, altså tonn plast som er redusert, designet for gjenvinning eller forhindret fra forsøpling.

Prosjekter som primært innebærer å designe produkter med tanke på å bruke mer resirkulert plast bes om å søke under utlysningen Økt bruk av resirkulert plast.

Prosjekter som primært skal utvikle kunnskap bes om å søke utlysningen Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger.

Se alle aktive utlysninger her.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 20 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 10 -15 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes (dette kreves kun ved full søknad, ikke skissesøknad)
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk

Særskilte krav for Sirkulære løsninger og redusert plastbruk

 • Minst 30 % av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette bør komme frem i et prosjektbudsjett.
 • Eventuelle rapporter skal kunne publiseres på Handelens Miljøfonds hjemmesider med fondets visuelle profil.

Viktige datoer

OBS! Søknadsfristen for å levere skissesøknad er nå ute.


Har du levert søknad innen fristen 14. september og går videre, vil du få beskjed per e-post om å levere en komplett søknad innen 28. september.

 • 1. september: Lansering av delutlysninger og tilgjengeliggjøring av søknadsskjema
 • 14. september: Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad innen kl 16.00
 • 28. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 25. oktober: frist full søknad innen kl 16.00
 • Svar på søknad kommer innen 18. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Rådsmedlemmer for utlysningen Sirkulære løsninger og redusert plastbruk

 • Simen Knudsen
 • Mette Vågnes Eriksen fra Polyteknisk Forening
 • Henrik Lystad fra Norwaste
 • Bård Bringsrud Svensen fra Orkla
 • Bente Merete Flygansvær fra BI

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk henvendelse tydelig med hvilken delutlysning det gjelder.