Teknologi for renere hav 2021

Dagens løsninger for opprydding er i stor grad basert på manuell arbeidskraft. Med denne utlysningen ønsker Handelens Miljøfond å stoppe forsøpling og miljøskade fra fiskeredskaper, oppdrettsnæringen og spøkelsesfiske, samt sette fart i mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn, gjennom innovasjon og teknologiske løsninger.

© Eric Chen/Pexels

Utlysningen retter seg mot to hovedområder:

1- Effektiv rydding av kyst, elver, havner og havbunn

 • Kyst: Løsninger for opprydding i kystsonen. Spesielt interessant er det å finne nye løsninger for å samle opp mikroplast, som plastpellets og EPS (isopor)
 • Elver: Teknologier for rensing av elver og vassdrag som bidrar til å hindre at plast ender i havet
 • Havnebasseng og elvemunninger: Teknologier som bidrar til automatisert og effektiv rensing av havoverflaten vil ha stor miljøeffekt
 • Havbunn: Ny teknologi og innovasjon som bidrar til effektiv opprydding på havbunnen, der plasten oftest er mest utfordrende å rydde opp

2- Stoppe spøkelsesfiske, tap av fiskeredskaper og plastforsøpling fra fiske og oppdrett

 • Sporing av blåser og bøyer: Teknologi for enklere gjenfinning og sporing av fiskeredskaper som kan bidra til mindre tap
 • Gjenfinning av tapt redskap: Løsninger som forenkler gjenfinning av tapte redskap og reduserer problemer med spøkelsesfiske.
 • Forhindre tap og slitasje av utstyr fra oppdrettsnæringen: Nye løsninger som bidrar til at næringen reduserer negativ påvirkning på miljøet ved å redusere slitasje og tap av utstyr.

Det er mulig å søke om støtte til andre tiltak så lenge det er prosjekter som bidrar til teknologiske løsninger som forhindrer forsøpling eller rydder opp.

Usikker på om du kvalifiserer til denne utlysningen? Se alle aktive utlysninger her.

Hvor mye kan man søke om (ramme)?

Opp til 15 millioner kroner lyses ut fordelt på opp til 10 prosjekter.

Hva er kravene for å søke?

 • Søknaden må bidra til å oppfylle et eller flere av Handelens Miljøfonds hovedformål
 • Søknaden må ha et formål som er rettet mot utlysningens tema
 • Søker må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Brønnøysundregisteret eller tilsvarende internasjonalt
 • Søker må sende elektronisk søknad innen fristen
 • Prosjektets varighet skal ikke gå utover 3 år
 • Søker må oppgi realistiske budsjetter og kunne beskrive hvordan midlene skal brukes (dette kreves kun ved full søknad, ikke skissesøknad)
 • Søknad skal skrives på norsk eller engelsk

Særskilte krav for Teknologi for renere hav

 • Minst 30 % av det totale prosjektbudsjettet må finansieres ved hjelp av andre midler enn det som eventuelt tildeles fra Handelens Miljøfond. Dette bør komme frem i et prosjektbudsjett.

Viktige datoer

OBS! Søknadsfristen for å levere skissesøknad er nå ute.


Har du levert søknad innen fristen 14. september og går videre, vil du få beskjed per e-post om å levere en komplett søknad innen 28. september.

 • 1. september: Lansering av delutlysninger og tilgjengeliggjøring av søknadsskjema
 • 14. september: Frist for å sende inn en kort forenklet skissesøknad innen kl 16.00
 • 28. september: Utvalgte søkere inviteres til å skrive en full søknad
 • 25. oktober: frist full søknad innen kl 16.00
 • Svar på søknad kommer innen 18. desember

Nyttig informasjon for alle søkere finner dere her.

Rådsmedlemmer for utlysning for Teknologi for renere hav

 • Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet
 • Bert van Bavel fra NIVA
 • Bård Årbakke fra Fiskeridirektoratet
 • Brit Uglem Blomsø fra Sjømat Norge
 • Kathrine Idås fra Kystverket

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk henvendelse tydelig med hvilken delutlysning det gjelder.