Rydd Norge Troms og Finnmark

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Troms og Finnmark.

Status for Rydd Norge Troms og Finnmark

Om rydding i Troms og Finnmark

Kommunene som får besøk av ryddere i 2023 er Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Deatnu (Tana), Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Skjervøy og Sør-Varanger.

Disse aktørene rydder i Troms og Finnmark

 • Arktisk Geotek: Arnøya, Skjervøy og Loppa vest
 • Naturtjenester i Nord: Sværholdt øst, indre Laksefjord, Eidsfjord - Bekkarfjorden og Lebesby
 • Æventyr Opplevelser: Loppa nord og Stjernøya
 • NovuMare: Stjernøya, Sørøya øst, Hammerfest, Ingøya - Rolvsøya, Revsbotn, Måsøy, Nordkapp vest og Sværholdt vest
 • In the Same Boat og Friluftsrådene: Mehamn, Gamvik - Omgang, ytre Tanafjord vest, ytre Tanafjord øst, Båtsfjord, Syltefjord, Sør-Varanger vest, Sør-Varanger øst

Administrator for ryddingen i Troms og Finnmark:

Administrator i Troms og Finnmark er SALT Lofoten AS.

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Troms og Finnmark:

Regional rådgivende gruppe for Rydd Norge Troms og Finnmark består av representanter fra:

 • Handelens miljøfond

 • Statsforvalteren

 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Hammerfest kommune

 • Kystverket

 • Fiskeridirektoratet

 • Sjømat Norge

 • Norges Råfisklag

 • Masternes Gjenvinning AS

 • Naturvernforbundet

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Troms og Finnmark:

Helene Skjeie Thorstensen: helene@salt.nu