Søk støtte

Vi ønsker å støtte gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer. Neste utlysning og mulighet til å søke om støtte er 1. september 2020.

108 millioner kroner utlyses 1. september 2020!

Fra og med den 1. september 2020 lyser Handelens Miljøfond ut 108 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Utlysningen blir fordelt på flere kategorier. Mer detaljert informasjon og program kommer snart.

Årlige utlysninger

Handelens Miljøfond har årlige utlysninger hvor miljøprosjekter kan søke om støtte. Prosjekter som oppfyller ett eller flere av våre tre hovedformål vil ha mulighet til å få støtte.

Våre formål er:

  • Redusere plastforsøpling
  • Øke plastgjenvinning
  • Redusere forbruk av plastbæreposer

Søknadsprosessen

Søknadene som kommer inn vil først gjennomgås av administrasjonen i Handelens Miljøfond, deretter vurderes av et uavhengig, eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond.

Neste utlysning og mulighet til å søke om støtte er 1. september 2020!
Se frokostseminaret vårt fra 2019-utlysningen!