Utlysning 2020

Høsten 2020 lyste Handelens Miljøfond ut over 100 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Utlysningen var fordelt på seks kategorier. Her ligger all informasjon om utlysningene.

placeholder

Utlysning: Økt bruk av resirkulert plast

Opp til 20 millioner kroner ble lyst ut til aktører og tiltak som vil ta i bruk mer resirkulert plast. Les mer om utlysningen her.

Utlysning: Redusere plastforbruket

Opp til 10 millioner kroner ble lyst ut til utvikling av mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast og nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk. Les mer om utlysningen her.

Utlysning: Bedre plasthåndtering internasjonalt

Opp til 25 millioner kroner ble lyst ut til prosjekter og samarbeid i utviklingsland med store plastproblemer og små ressurser. Les mer om utlysningen her.

Utlysning: Kunnskap om plast og miljø

Opp til 5 millioner kroner ble lyst ut til prosjekter som bidrar til å øke kunnskap om plast og miljø. Les mer om utlysningen her.

Utlysning: Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Opp til 25 millioner kroner ble lyst ut til rydding og initiativer med stort potensiale til å forebygge plastforsøpling. Les mer om utlysningen her.

Utlysning: Teknologi for et renere hav

Opp til 23 millioner kroner lyses ut til innovasjoner og teknologier som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper. Les mer om utlysningen her.

Webinar

1. september 2020 holdt vi et webinar om utlysningen av over 100 millioner kroner. Her kan du se webinaret igjen.

Se opptaket her!