Vi fortsetter kampen med dobbel styrke

Se vår webserie med Niklas Baarli

I 2020 kjøpte nordmenn svimlende 782 millioner plastposer. Følg med når Niklas dykker ned i plastposeforbruket i Norge, undersøker effekten av prisøkning og finner ut mer om miljøtiltakene som posepengene går til.

Nå blir posene dyrere

1. januar 2022 doblet vi miljøkontingenten per plastpose fr 50 øre til 1 krone. Mange butikker har valgt å øke prisen ut mot forbruker. Det er vi glade for! Hør hvorfor her.

Hva går posekronene til?

1 krone per plastpose blir ganske mange kroner til sammen. Hva går alle disse midlene til?

Kontingenten dobles, for miljøets skyld

Handelens Miljøfond tar sin rolle som Norges løsning på EUs plastposedirektiv på største alvor, og dobler derfor miljøkontingenten fra 50 øre til 1 kr per plastpose fra 1. januar 2022. Målet er å redusere Norges forbruk av plastposer med 50 prosent i perioden 2016-2025. Økningen skjer fordi nordmenns forbruk av plastposer fortsatt er altfor høyt. Det å øke prisen på plastposer er et av de mer effektive virkemidlene vi har for å få ned plastposebruken. Sammen med medlemsbutikkene skal vi få ned Norges plastposeforbruk!

Norge på verdenstoppen i plastposeforbruk

I fjor brukte vi svimlende 782 millioner plastbæreposer i Norge. Det er mer enn 140 plastposer per person på et år. Faktisk er det flere plastposer per person enn de fleste andre land i Europa, noe som nesten gjør oss til verdensmestere i plastposebruk. Det er ingen seier verdt å etterstrebe. Derfor fortsetter Handelens Miljøfond kampen mot overforbruk av plastposer med dobbel styrke - fra 50 øre til 1 krone per plastpose - en nær dobling av øremerkede midler til løsninger på plastens miljøproblemer.

Millioner har blitt til miljøtiltak

Siden oppstart i 2018 har Handelens Miljøfond delt ut hele 600 millioner kroner til rundt 500 miljøprosjekter som tar tak i plastens miljøproblemer. På to år har midlene bidratt til at mer enn 3 000 tonn plastsøppel er fjernet fra naturen, mer enn 5 000 km kystlinje er ryddet og at bruken av gjenvunnet plast har økt med over 9 000 tonn. Når kontingenten nå dobles vil vi også øke midlene som øremerkes tiltak mot plast og miljø. Slik fortsetter vi kampen mot plastproblemet med dobbel styrke.

Spørsmål og svar