2019-09-19

Miljøfondet gir millionstøtte til opprydding i Raet Nasjonalpark

Styret i Handelens Miljøfond innvilget nylig at Havforskningsinstituttet (HI) får støtte for å rydde havbunnen i Raet Nasjonalpark i Aust-Agder. Forskere, dykkere og lokalbefolkningen skal nå samarbeide i dette historiske ryddeprosjektet, hvor målet er null spøkelsesfiske i parken.

Starte rydding i marine nasjonalparker
Sammen med HI og lokale krefter vil Handelens Miljøfond nå rense Raet Nasjonalpark i Agder for tapt fiskeredskap. Spøkelsesfiske er et stort problem på norskekysten og i hele verden. Tusenvis av fiskeredskap folk har mistet eller glemt står i årevis og dreper fisk og bunndyr fordi redskapen er laget av plast som ikke blir brutt ned.

– Det er viktig for bestander og økosystemer i havet å få slutt på denne unødvendige drepingen, og det er viktig for yrkesfiskere og fritidsfiskere.  Vi tar Raet nasjonalpark først fordi vi har høy fagkunnskap i Havforskningsinstituttet her, og et motivert lokalmiljø. Det gir et riktig signal å starte med de marine nasjonalparkene. Når vi har fått erfaring og bedre metoder her går vi videre til nye viktige deler av kysten, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

– Havforskningsinstituttet i Flødevigen har mange års erfaring med  hummer og reservater og samarbeid med frivillige og kommuner. Det gir et spesielt godt utgangspunkt for å mobilisere folk og skape gode holdninger mot å miste fiskeredskap, sier Hansson

Et prosjekt basert på samarbeid
Raet Nasjonalpark strekker seg over Arendal, Tvedestrand og Grimstad kommune. HI har jobbet tett med Norges Dykkerforbund (NDF) i kampen mot spøkelsesfiske i en årrekke, og har skaffet seg en god oversikt over hvor mye og hvilke fiskeredskaper som står ute. Det har derimot ikke blitt gjennomført et så systematisk arbeid før, og det er stor usikkerhet knyttet til omfanget av ryddingen i dette store området, både i forhold til tid og kostnader. 

Havforskningsinstituttet skal lede prosjektet og stiller med forskningspersonell, der hovedoppgaven er å dokumentere og planlegge det operasjonelle. Selve oppryddingen skal andre gjennomføre, blant annet av Green-Bay AS og en rekke frivillige aktører. Det skal også kobles opp mot Blått kompetansesenter sør.  Det store området gjør at HI også er avhengige av tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen for å få maks uttelling i prosjektet. 

–Dette er et spennende prosjekt. Det binder sammen både forskning, innovasjon og konkrete tiltak for å rydde i naturen. Pengene fra Handelens Miljøfond betyr at vi endelig kan gjennomføre et skikkelig prosjekt på spøkelsesfiske, sier prosjektleder og forsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet Flødevigen.

Den første fasen av prosjektet innebærer testing av ulike metoder for opprydding, hvilke tiltak som kan føre til hindring av tap av utstyr og formidling. Deretter vil hovedoppryddingen starte i 2021.

–Dette prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kystområder. Derfor må vi inn med både forskning og dokumentasjon. I tillegg vil det bli invitert aktører fra næringslivet som kan bidra med kompetanse og innovasjon til effektiv opprydding, sier Kleiven.

–For å lykkes er det behov for en stordugnad der både fiskere, andre brukere, offentlig forvaltning og næringslivet aktivt blir med i planlegging og gjennomføring, avslutter Kleiven.

Om Raet Nasjonalpark:

  • Raet Nasjonalpark ble opprettet i 2016 og er i hovedsak en marin nasjonalpark, der sjøområdene utgjør 98 % av nasjonalparkens areal. 
  • Nasjonalparken er svært mye brukt av både fastboende og turister for båtliv, fiske, bading og annen rekreasjon. 
  • Et sunt og friskt havmiljø med bærekraftige bestander er viktige kvaliteter for Raet Nasjonalpark. 

Om spøkelsesredskaper i havet:

  • Moderne fiskeredskaper er ofte laget av plast og har lang nedbrytningstid. 
  • Fiskeredskaper som er mistet eller tapt på havbunnen kan over lang tid «spøkelsesfiske». Det betyr at fisk og andre havdyr fanges av redskapet og dør, og tiltrekker seg nye dyr. På denne måten kan et tapt fiskeredskap spøkelsesfiske i mange år og ødelegge marint liv.