Norsk / English

Sammen skal vi løse plastens miljøproblemer!

Vi er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.

Liten stump - stort problem

Det er estimert at fiskerinæringen slipper ut 380 tonn med plastavfall årlig, og fiskerirelatert avfall dominerer den marine avfallsstatistikken, både i antall og vekt. Mye fiskerirelatert plast går tapt i havet på grunn av uhell, men også holdninger kan bedres.


Derfor har Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag gått sammen om en kampanje rettet mot yrkesfiskere. Målet er å alle med på at hver eneste lille taustump er et stort problem

Få siste plast- og miljønytt rett i innboksen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om fremgangen vi gjør for å løse plastens miljøproblemer.