Over 40% av Norges ytre  
 kyst har blitt ryddet til nå 

 Over 2500 båtvrak har  
 blitt fjernet fra naturen 

 Over 10.000 tonn søppel  
 har blitt ryddet 

1
2
3

Les mer her

Bli inspirert

Les mer her