2019-06-08

Plastkrabben inntar Atlanterhavsveien

Med støtte fra Handelens Miljøfond har en billedkunstner, et idrettslag og 130 elever ved Averøy ungdomsskole laget miljøskulpturen Plastkrabben. Krabben er plassert ved turistpopulære Atlanterhavsveien og er en tankevekker, skaper kunnskap om plastforsøpling og bygger gode miljøholdninger.

- Å bygge kunnskap og gode miljøholdninger er et viktig tiltak for å forhindre at plast kommer på avveie. Det er flott å se at dette prosjektet som vi støtter skaper positive ringvirkninger, både for det lokale miljøet og turister. Et slikt prosjekt vil også kunne inspirere til mer frivillig plastryddearbeid, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond. 

Søppelplukking skaper gode holdninger

Kunstner Eirik Audunson Skaar og Havørn idrettslag er prosjektansvarlig for Plastkrabben. Skulpturen vil ikke bare være en viktig tankevekker for forbipasserende i tiden fremover, men det ligger også viktig arbeid bak. Den er laget av søppel som 130 elever fra Averøy ungdomsskole har ryddet på et av de mest populære friluftsområdene nord på Averøy. I tillegg har det vært workshop for elevene hvor et halvt tonn søppel ble sortert  og analysert. Sorteringen beviste at søppelet kommer fra fiskerier, godsskip, industrier på land, og fra private husholdninger, strandgjester, småbåtturister og bilister. Ungdommene fikk lære at plast ikke forsvinner.

- Elevene har gjort en fantastisk innsats og mange øyeblikk i prosjektet vil nok bli varige minner - for eksempel da en av elevene fant en tilsynelatende ny chipspose som hadde datostempling fra tretti år tilbake. Da blir det tydelig at plast ikke forsvinner, forteller kunstner Eirik Audunson Skaar.

Tankevekker om plasten i havet

Plastkrabben ligger på spektakulære Svevestien ved Atlanterhavsveien. Veistrekningen er en av i alt 18 attraksjoner på Nasjonale turistveiers liste, og blir passert av 250 000 personer hvert år. 20- 40 000 norske og utenlandske turister samt lokalbefolkning stopper årlig for å nyte kystnaturen nettopp her. I år vil de besøkende bli møtt av den iøyenfallende Plastkrabben som en tydelig og tankevekkende fortelling om plasten i havet.

- Her på Averøy lever vi både for og av havet, og vi er vi avhengige av et av rent miljø. Derfor er jeg både stolt og glad for at ungdommen vår engasjerer seg i kampen for kystnaturen, sier ordfører i Averøy kommune Ingrid Ovidie Rangønes.

- Det er vår framtid og det er viktig å bli bevisstgjort og få et innblikk i hvor mye plast det egentlig er i havet, forteller elev Øystein Mostad