Logo
Logo

 Her kommer en bildetekst som ligger over bilde 
 ny linje 

En spotlight nyhet

Her kommer noe tekst

Her kommer tekst

Historien

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, og ble etablert som et alternativ til en statlig avgift i forbindelse med EUs plastbæreposedirektiv. Direktivet krever at landene enten har et reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastbæreposer over disk. Norge valgte det siste. Handelen og Klima- og miljødepartementet kom frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for at det tas betalt for plastbæreposene. Næringslivet, herunder Virke Handel, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum, etablerte Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.

I dag er vi mye mer enn Norges verktøy for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Handelens Miljøfond får inn mange millioner kroner i året, som ikke er bundet av offentlige regelverk eller byråkratiske prosesser. Vi kan derfor handle raskt og ta risiko for å oppnå resultater. Dette gjør at våre midler er dobbelt slagkraftige, og at vi kan oppfylle vår visjon om plast i kretlsøp - ikke i naturen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Amandus Engh Bjerk | Edge Branding

Historien

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, og ble etablert som et alternativ til en statlig avgift i forbindelse med EUs plastbæreposedirektiv. Direktivet krever at landene enten har et reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastbæreposer over disk. Norge valgte det siste. Handelen og Klima- og miljødepartementet kom frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for at det tas betalt for plastbæreposene. Næringslivet, herunder Virke Handel, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum, etablerte Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.

I dag er vi mye mer enn Norges verktøy for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Handelens Miljøfond får inn mange millioner kroner i året, som ikke er bundet av offentlige regelverk eller byråkratiske prosesser. Vi kan derfor handle raskt og ta risiko for å oppnå resultater. Dette gjør at våre midler er dobbelt slagkraftige, og at vi kan oppfylle vår visjon om plast i kretlsøp - ikke i naturen.

Faktabokser med punkter eller ren tekst

 • sirkulær design (økodesign)
 • løsninger som fjerner behovet forplast
 • sirkulære forretningsmodeller somøker bruksnytten for plasten før den blir avfall, f.eks. ved delingsøkonomi,overgang fra produkt til tjeneste (XAAS) og økt levetid
 • mindre plastbruk i kjenteanvendelser
 • løsninger som bidrar til en tryggsirkulær plastøkonomi
 • ombruk, f.eks. reparasjon, refill-og returordninger
 • å bruke plastprodukter eller-komponenter på nytt til samme eller et nytt formål
 • økt utsortering av større volumerplast fra blandet avfall
 • økt bruk av resirkulert plast – ilukkede kretsløp der det er mulig
 • substitusjon, erstatte plast medandre materialer
 • teknologi som bidrar til reduksjonog gjenvinning, f.eks. sporing og merking, sorterings- og gjenvinningsteknologi

  Prosjektene skal ikke ha vesentlige skadevirkninger, det være segknyttet mengden plast tilført markedet, gjenvinning eller utslipp.
Tekster som kan ekspandere

Hei der

Rydd i tide er et program fra: Logo