Logo
Logo

Rydd i tide Agder

Agderkysten er en lang og kontrastfylt kystlinje, med utsatte Lista og Lindesnes i vest og skjermede Tvedestrand og Risørskjærgården i øst. Kystområdene i Agder er tett befolket av både fastboende og ferieturister med bolig og fritidsbebyggelse tett på kysten.Et aspekt som skiller Agder-kysten fra resten av landet er at søppelet i Agder er betraktelig mindre i størrelse, men fortsatt opptrer i stort antall. Søppeltettheten i antall gjenstander i Agder er like høy eller høyere enn det som gjennomsnittlig er tilfelle i resten av landet, men mengde i vekt er betydelig lavere. Plukking av små biter er svært tidkrevende arbeid. Foto: Hilde Skiffard/Natur Norge

I perioden mellom 2021-2023 ble nesten 53 prosent av ytre kyst er ryddet, hvilket tilsvarer 2248 kilometer. Hele 105 tonn marin forsøpling ble fjernet fra kysten vår.


Ryddekart Agder

De to neste årene skal vi rydde områdene vi allerede har ryddet. Nå er vi spent på om mengden marin forsøpling har blitt redusert, og om kysten vår er renere enn før.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Lindesnes, Kristiansand, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør.

Prosjektleder for Rydd i tide Agder
Salt Lofoten

Ryddeaktør i Agder (2024-2025)
Natur Norge (Østre Agder og Vestre Agder)

Regionalt rådgivende utvalg i Agder
Statsforvalteren i Agder og Statens Naturoppsyn i Agder

Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd i tide Agder:
Malin Jacob

Rydd i tide er et program fra: Logo