Logo
Logo

Rydd i tide Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er et langstrakt fylke, med mange fjorder som bryter opp geografien og øker reelle avstander. Mengden marin forsøpling varierer i de ulike områdene for opprydding, hvor erfaring viser at det er vesentlig mer avfall per km kystlinje i nordlige Nordmøre enn resten av fylket.

Med sin beliggenhet midt i kyststrømmen, og med et stort antall øyer og holmer hvor marint avfall kan sette seg fast, fungerer Smøla som en borrelås for marint avfall som flyter nordover langs kysten.

I Møre og Romsdal har aktørene i Rydd i tide-programmet fjernet 746 tonn med marin forsøpling i perioden mellom 2021-2023. Det tilsvarer 62 lastebillass med søppel!

Siden oppstart har vi ryddet 2236 kilometer kystlinje i fylket.


Ryddesoner Møre og Romsdal

De neste to årene skal vi rydde ytterligere 751 kilometer, mer enn 15 % av ytre kyst. I tillegg skal vi vedlikeholde allerede ryddede områder.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Smøla, Aure, Kristiansund, Averøy, Hustadvika, Aukra, Molde, Ålesund, Giske, Sula, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Haram og Vanylven.


Prosjektleder for Rydd i tide Møre og Romsdal
Marbio

Ryddeaktører i Møre og Romsdal (2024-2025)
Plastjegerne AS (Nordmøre Nord)
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (Romsdal og Nordmøre Sør)
Sunnmøre Friluftsråd (Sunnmøre Nord)
Runde Miljøsenter AS (Sunnmøre Sør)

Regionalt rådgivende utvalg i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Miljødirektoratet/Marfo, Fiskebåtredernes Forbund, Hustadvika kommune, Kystverket og Søre Sunnmøre Reinhaldsverk.Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder for
Rydd i tide Møre og Romsdal:
Erlend Standal

Rydd i tide er et program fra: Logo