Logo
Logo

Rydd i tide Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Oslofjorden har et sammensatt forsøplingsbilde. Ytre kystlinje av Oslofjorden er landets tettest befolkede område, med betydelig industri, skipsfart og rekreasjonsbruk av fjorden og strandsonen. Havstrømmene fører med seg langtransportert avfall fra de sørlige delene av Nordsjøen.

Flere av Norges største vassdrag, som Glommavassdraget, Drammensvassdraget, Skiensvassdraget og Numedalsvassdraget, drenerer ut i Ytre Oslofjord. Erfaring viser at regionen både genererer og samler mye marint avfall pr. kilometer kystlinje. I sum medfører dette særskilte utfordringer, som igjen fordrer tilpassede tiltak.

Den egenartede naturen er sårbar og har en høy tetthet av sjeldne planter, insekter og fugler, noe også en rekke naturreservater og verne- og fredningsområder vitner om, blant annet de marine nasjonalparkene Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland nasjonalpark. De ytre øyene av nasjonalparkene ligger dessuten eksponert mot nordre deler av Skagerrak.

I perioden mellom 2021-2023 ble 769 kilometer kystlinje ryddet for marint avfall i Oslofjorden og Telemarkskysten, hvor 85 tonn søppel ble fjernet.

Rryddekart OVVT


Frem mot utgangen av 2025 skal vi rydde ytterligere 627 kilometer kystlinje.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Kragerø, Bamble, Larvik, Vestby, Moss, Råde, Fredrikstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg.

Prosjektleder for Rydd i tide Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark
Oslofjordens friluftsråd


Ryddeaktører i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark (2024-2025)
Kulturlandskaperne (Telemark Kragerø)

Gea Norvegica Geopark (Telemark Bamble og Ytre Oslofjord Vest Larvik)
Elv og hav management AS (Ytre Oslofjord øst nordre, Ytre Oslofjord øst midtre og Ytre Oslofjord øst søndre)

Regionalt rådgivende utvalg for Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Oslo og Viken, MARFO, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Ytre Hvaler nasjonalpark, Færder nasjonalpark og Jomfruland nasjonalpark.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd i tide Oslo, Viken, Vestfold og Telemark:
Nicolay Moe

Rydd i tide er et program fra: Logo