Logo
Logo

Rydd i tide Rogaland

I Rogaland ryddes det hele året, ettersom det kun unntaksvis er snø langs den ytre kyst. Til tross for tøffe værforhold er det mye tettbebyggelse langs store deler av Rogalandskysten. Fylket har flere naturreservater med verdifullt dyre-, plante- og fugleliv, samt flere lokasjoner hvor det hekker sårbart fugleliv utenfor reservatene.

Både havstrømmer og værforhold påvirker kysten vår, og de ytre øygruppene lengst vest samler store mengder marin forsøpling.

I årene mellom 2021 og 2023 ble 714 kilometer kystlinje ryddet gjennom Rydd i tide Rogaland, og mer enn 85 tonn marin forsøpling fjernet fra kysten vår.


De neste to årene skal vi rydde ytterligere 215 kilometer. I tillegg skal vi vedlikeholdsrydde områder vi allerede har ryddet.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Utsira, Karmøy, Haugesund, Bokn, Tysvær, Kvitsøy, Sola, Klepp, Randaberg og Stavanger.

Prosjektleder for Rydd i tide Rogaland
Jæren Friluftsråd

Ryddeaktør i Rogaland (2024-2025)
In the Same Boat (Nord og Midt)

Regionalt rådgivende utvalg i Rogaland
Karmøy kommune, Statsforvalteren i Rogaland, Friluftsrådet Vest, Dalane Friluftsråd og Stavanger Kommune.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd i tide Rogaland:
Arve Jaatun
arve.jaatun@jarenfri.no

Rydd i tide er et program fra: Logo