Logo
Logo

Rydd i tide Svalbard

Rydding av strandsøppel i et høyarktisk tundraklima er utfordrende. Skiftende værforhold, lange avstander til nærmeste sivilisasjon, natur- og kulturminnehensyn, vernede områder i hekkeperioden, sikkerhetshensyn med tanke på isbjørn og et kort tidsvindu for rydding, er bare noen av utfordringene man møter på under Rydd i Tide Svalbard. Det er derfor avgjørende å bruke tidsvinduet for rydding effektivt, og rydding i Rydd i Tide Svalbard skiller seg ofte ut fra annen rydding i form av arbeidet planlegges som lengre ryddetokt/ekspedisjoner med et erfarent mannskap. I 2024 vil det gjennomføres rydding i Rydd i tide Svalbard i løpet av september måned. Det vil lyses ut oppdrag for rydding i 2025 i løpet av høsten 2024. Foto: Audun Narvestad/SALT

I oppstartsåret for Rydd i tide Svalbard i 2023 ble det til sammen ryddet 69,6 km strandlinje nord på Spitsbergen. Det ble fjernet 16,2 tonn med avfall over en fire-ukers periode.

Ryddeområder Svalbard

Prosjektleder for Rydd i tide Svalbard
Salt Lofoten

Ryddeaktører i Svalbard (2024-2025)
PolarX (Longyearbyen)

Regionalt rådgivende utvalg for Svalbard:
Sysselmesteren på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre, Norsk Polarinstitutt og Marfo/Miljødirektoratet.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder for Rydd i tide Svalbard:
Audun Narvestad

Rydd i tide er et program fra: Logo