Logo
Logo

Rydd i tide Troms og Finnmark

Erfaringen fra Troms og Finnmark viser at områdene er krevende å rydde, blant annet på grunn av utfordrende værforhold og vanskelig adkomst til ryddeområder. Det er store forekomster av marin forsøpling i fylket, og avfallet er ofte stort og tungt.

Sesongen er uforutsigbar og kortere enn andre fylker i Norge. Dette medfører at aktører i enkelte år ikke får til å starte med rydding før i juni grunnet snø og frost på strender.

I Troms og Finnmark har 2221 kilometer kystlinje blitt ryddet av profesjonelle ryddeaktører gjennom Rydd i tide-programmet i perioden mellom 2020 og 2023. I samme periode har det blitt ryddet 535 tonn marin forsøpling fra kysten vår.

Ryddeområde Troms og Finnmark


Frem mot utgangen av 2025 sikter vi mot å rydde ytterligere 1400 kilometer kystlinje.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Senja, Harstad, Kvæfjord, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Tana, Lebesby, Gamvik, Tana, Nordkapp, Porsanger, Måsøy, Hammerfest, Alta, Loppa, Skjervøy, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy.


Prosjektleder for Rydd i tide Troms og Finnmark
Salt Lofoten

Ryddeaktører i Troms og Finnmark (2024-2025)
In the Same Boat (Varangerhalvøya og Laksfjorden - Nordkinn - Vest-Tanafjord)
NovuMare (Repparfjord – Magerøya og Øksfjord - Vest-Loppa)

Miljørederiet AS (Stjernøya - Seiland – Sørøya)

Arktisk Geotek (Skjervøy - Arnøya – Kvænangen og Vannøya - Nord Ringvassøy – Lyngen)

LoVeMar (Sør-Troms og Senja)

Regionalt rådgivende utvalg i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Fiskeridirektoratet, Sjømat Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune og MARFO/Miljødirektoratet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder for Rydd i tide Troms og Finnmark:
Brage Jorunnson Heill eller

Sonja Lyngøy
sonja@salt.nu

Rydd i tide er et program fra: Logo