Logo
Logo

Rydd i tide Trøndelag

Den Nord-Atlantiske havstrømmens innbuktning mot Midt-Norge gjør at dette området har et stort tilfang av marint avfall. Et lite og spredt befolkningsgrunnlag, flere områder som ligger eksponert for vær og vind og krevende adkomst gjør opprydding av marin forsøpling krevende. Rydding av marint avfall i Trøndelag i tidsrommet 2021-2023 har vist at det er stor variasjon i mengde avfall langs kysten og noen områder har hatt større mengder avfall enn antatt. Værforhold kan være utfordrende i Trøndelag, i likhet med flere områder langs kysten. Kraftige vinder og mye bølger i åpne områder mellom holmer og skjær gir utfordringer store deler av året, og gjøre rydding spesielt krevende i perioder av sesongen. Som ryddeaktør i Trøndelag er viktig å ta hensyn til annen aktivitet langs kysten, eksempelvis smittevernsoner i oppdrettsnæringen. Foto: Snorre Sklet/SALT

I Trøndelag har 702 tonn med marint avfall blitt fjernet fra ytre kyst i perioden 2021-2023. Vi har ryddet 4501 kilometer kystlinje i samme perioden.


Ryddekart Trøndelag

Målet vårt er å rydde ytterligere 1724 kilometer kystlinje frem mot utgangen av 2025.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Nærøysund, Namsos, Leka, Hitra, Orkland og Frøya.

Prosjektleder for Rydd i tide Trøndelag
Salt Lofoten

Ryddeaktører i Trøndelag (2024-2025)
Oppdretternes Miljøservice (Nærøysund, Namsos og Leka)
Eider AS (Hitra og Orkland, samt Frøya)


Regionalt rådgivende utvalg i Trøndelag
Statsforvalteren i Trøndelag og Birdlife

Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd i tide Trøndelag:
Sverre Helmersen Håpnes

Rydd i tide er et program fra: Logo