Logo
Logo

Rydd i tide Vestland

Både vær, vind, havstrømmer og topografi gjør Vestland til et utsatt område for oppsamling av marin forsøpling. Det gjør det også til et krevende område å rydde. Kraftige vinder og mye bølger i åpne områder mellom holmer og skjær kan gi utfordringer store deler av året.Fylket har et stort dyre-, plante- og fugleliv, og flere reservater. I Rydd i tide er vi opptatt av å hensynta sårbar natur, samt dyre- og fugleliv i oppryddingen av marint avfall. Foto: Marte Haave/SALT

Fra Rydd i tide-programmets oppstart i 2021 og frem til utgangen av 2023 har det blitt ryddet nesten 500 tonn marint avfall i Vestland. Det tilsvarer mer enn 416 lastebillass med søppel! Vi har ryddet 5581 kilometer med kystlinje siden 2021.


Ryddekart Vestland

Frem mot 2025 har vi som mål å rydde ytterligere 1571 kilometer. I tillegg skal vi vedlikeholde enkelte områder som allerede er ryddet.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Stad, Kinn, Bremanger, Kinn, Askvoll, Solund, Hyllestad, Fjaler, Gulen, Fedje, Austrheim, Alver, Øygarden, Askøy, Bergen, Austevoll, Tysnes, Bjørnafjorden, Bømlo, Fitjar, Stord og Sveio.

Prosjektleder for Rydd i tide Vestland
Salt Lofoten

Ryddeaktører i Vestland (2024-2025)
Fjordane friluftsråd (Stad, Kinn (Måløy) og Bremanger + Kinn (Flora) og Askvoll)
Norges Miljøvernforbund (Solund, Hyllestad, Fjaler, Gulen, Øygarden, Askøy, Alver (sør) og Bergen)

In the Same Boat (Fedje, Austrheim og Alver (nord) og Austevoll, Tysnes og Bjørnafjorden)
Skjærgårdsservice (Bømlo (nord) og Fitjar og Bømlo (sør), Stord og Sveio)

Regionalt rådgivende utvalg i Vestland

Handelens Miljøfond, Statsforvalteren i Vestland, Miljødirektoratet/MARFO, Kystverket, Sunnfjord Miljøverk, Sjømat Norge, Vestland fylkeskommune og Kinn Kommune

Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd i tide Vestland:
Marthe Haave

Rydd i tide er et program fra: Logo