Logo
Logo

Rydd i Tide Nordland

Inkludert alle holmer og øyer langs kysten av Fastlands-Norge, utgjør Nordland fylke alene 25,9 prosent av Norges totale kystlinje. Av erfaring vet vi at store mengder marint avfall samler seg per kilometer kystlinje i landsdelen. Utfordrende værforhold og geografi gjør opprydding av marin forsøpling i Nordland krevende. Dette betyr noen ganger at rydding er umulig i enkelte områder ved spesielle værtyper. Sikkerhet i felt har alltid prioritet for aktører i Rydd i tide-programmet.

Siden oppstart av Rydd i tide Nordland i 2021 hadde våre profesjonelle ryddeaktører ved utgangen av 2023 fjernet 426 tonn marin forsøpling. Distansen vi har ryddet er 5719 kilometer.


Ryddekart Nordland

Frem mot utgangen av 2025 skal vi rydde ytterligere 1936 kilometer kystlinje, samt vedlikeholdsrydde allerede ryddede områder.

Kommunene som ryddes i 2024 og 2025 er Andøy, Øksnes, Bø, Hadsel, Sortland, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Lødingen, Røst, Værøy, Narvik, Hamarøy, Steigen, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Træna, Lurøy, Nesna, Herøy, Dønna, Alstahaug, Vega, Vevelstad, Leirfjord Brønnøy, Sømna og Bindal.

Prosjektleder for Rydd i tide Nordland
Salt Lofoten

Ryddeaktører i Nordland (2024-2025)
LoVeMar (Vesterålen)

In the Same Boat (Lofoten, Røst og Værøy, Salten Nord, Salten Sør, Helgeland Nord, Helgeland Midt, Helgeland Sør)

Regionalt rådgivende utvalg for Nordland
Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, Nordland Fylkes Fiskarlag, Rana kommune, MDG på Andøya, Sjømat Norge, Helgeland Avfallsforedling IKS og Marfo/Miljødirektoratet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd i tide Nordland:
Johanne Rydsaa

Rydd i tide er et program fra: Logo