Rydd Norge Trøndelag

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Trøndelag.

Status for Rydd Norge Trøndelag

Rydding for 2023 allerede i gang

I Trøndelag er rydding igangsatt i den sørligste delen av regionen, og i nord settes ryddingen i gang så snart værforholdene tillater det, trolig rundt mars. I midtre Trøndelag vil ryddearbeidet gjenopptas i april 2023. Kommunene som får besøk av ryddere i 2023 er Frøya, Hitra, Nærøysund, Osen, Ørland og Åfjord.

Kart Trøndelag

Disse aktørene skal rydde i Trøndelag:

  • Oppdretternes Miljøservice AS: Region 3 (nord)

Midlene til rydding av kysten i Trøndelag fylke kommer fra Handelens Miljøfond, i tillegg til midler fra Trøndelag fylkeskommune og flere berørte kystkommuner (Frøya, Hitra, Osen, Åfjord).

Administrator for ryddingen i Trøndelag:

Administrator i Trøndelag er SALT Lofoten.

Styringsgruppen for Rydd Norge Trøndelag:

Styringsgruppen for Rydd Norge Trøndelag består av representanter fra:

  • Statsforvalteren
  • Handelens Miljøfond
  • Fylkeskommunen
  • Kommune(r)
  • Interesseorganisasjon for fiskeri og havbruk
  • Et avfallsselskap
  • En natur og miljøorganisasjon

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Trøndelag:

Sverre Håpnes sverre@salt.nu