Rydd Norge Trøndelag

Her er status og informasjon om arbeidet i Rydd Norge Trøndelag.

Status for Rydd Norge Trøndelag

Om rydding i Trøndelag

Golfstrømmen møter den norske kyststrømmen i Midt-Norge, og sender plastsøppel inn i regionale bukter. Kystområdene utenfor Smøla, Hitra, Frøya og særlig Froan, samt mer nordlige områder som Vikna og Leka, fungerer som fangstnett for marint avfall. Kommunene som får besøk av ryddere i 2023 er Frøya, Hitra, Nærøysund, Osen, Ørland og Åfjord.

Kart Trøndelag

Disse aktørene skal rydde i Trøndelag:

  • Oppdretternes Miljøservice AS: Region 3 (nord)

Midlene til rydding av kysten i Trøndelag fylke kommer fra Handelens Miljøfond, i tillegg til midler fra Trøndelag fylkeskommune og flere berørte kystkommuner (Frøya, Hitra, Osen, Åfjord).

Administrator for ryddingen i Trøndelag:

Administrator i Trøndelag er SALT Lofoten.

Styringsgruppen for Rydd Norge Trøndelag:

Styringsgruppen for Rydd Norge Trøndelag består av representanter fra:

  • Statsforvalteren
  • Handelens Miljøfond
  • Fylkeskommunen
  • Kommune(r)
  • Interesseorganisasjon for fiskeri og havbruk
  • Et avfallsselskap
  • En natur og miljøorganisasjon

Spørsmål?

Ta kontakt med administrator for Rydd Norge Trøndelag:

Sverre Håpnes: sverre@salt.nu