Prosjektliste

Filtrering

Antall prosjekter: 657

Viser 1-15 av 657.

Prosjektnavn Tilskuddsmottaker Region Årstall Formål Prosjektbeskrivelse
Rent hav i havbruksnæringen
The Seafood Innovation Cluster AS
Norge
2022
Forebygging og rydding

Formålet er å tilrettelegge for at nettportalen "Rent hav" brukes for registrering av...

Formålet er å tilrettelegge for at nettportalen "Rent hav" brukes for registrering av oppydningsaktiviter i havbruksnæringen. I "Rent hav" kan det registreres oppyddingsaktivitet og samles data om marin forsøpling fra mange kilder. Det er ønsket at flere havbruksaktører bruker denne portalen.

Industry Insight Report - Plast
The Seafood Innovation Cluster AS
Norge
2022
Øke ressurseffektivitet

Hovedmålet er å samle kunnskap og utarbeide en rapport om plast i havbruksnæringen som bidrar til...

Hovedmålet er å samle kunnskap og utarbeide en rapport om plast i havbruksnæringen som bidrar til økt kunnskap rundt plast i havet. Rapporten “Industry Insight” skal presenteres bredt og gi innsikt som vil kunne styrke næringens innsats rundt plastforbruk og plastgjenvinning i havbruk og stimulere til sirkulære forretningsmodeller rundt plast i næringen.

Sirkulærøkonomi program Plast 2023
The Seafood Innovation Cluster AS
Norge
2022
Øke ressurseffektivitet

Hovedmålet er å øke kunnskap, kompetanse og inspirasjon om sirkulære forretningsmodeller knyttet...

Hovedmålet er å øke kunnskap, kompetanse og inspirasjon om sirkulære forretningsmodeller knyttet til plast i sjømatnæringen. Videre skal programmet stimulere til nye relasjoner og utvikling av potensielle samarbeidsprosjekter rundt plastreduksjon og gjenvinning på tvers av verdikjeder for å utløse flere sirkulærøkonomiske løsninger i næringen.

Fjerning fiskeredskaper Austnesfjorden
LOVEMAR AS
Norge
2022
Forebygging og rydding

LoVeMar ønsker å videreutvikle selskapet til også å kunne hente opp og håndtere plastavfall som...

LoVeMar ønsker å videreutvikle selskapet til også å kunne hente opp og håndtere plastavfall som ligger på havbunnen. Vi har valgt Austnesfjorden i Lofoten som et pilotprosjekt med bakgrunn i den lange historien med fiskeriaktivitet hvor det i hovedsak har vært benyttet garn de siste 50 årene.

Rebooting the Waste Framework Directive
Eunomia Research & Consulting
EU
2022
Øke ressurseffektivitet

Studien tar sikte på å utvikle en langsiktig visjon om EUs politikk som kan forme sirkulær...

Studien tar sikte på å utvikle en langsiktig visjon om EUs politikk som kan forme sirkulær økonomiovergang til 2030 og utover. Den vil sette denne visjonen ut i praktiske, handlingsrike vilkår, og beskriver den nødvendige blåkopien som vil gjøre dette til en regulatorisk virkelighet i sammenheng med avfallsramme -direktivet (WFD) og andre EUs regulatoriske instrumenter.

Økt sporbarhet og kontroll i gjenvinningskjeden gjennom innovative løsninger for sporing
PLASTRETUR AS
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

Pålitelig og detaljert sporingsinformasjon av avfallsfraksjoner vil øke tilliten til...

Pålitelig og detaljert sporingsinformasjon av avfallsfraksjoner vil øke tilliten til gjenvinningsbransjen generelt og plastvareprodusenters varestrømmer spesielt. Det vil bidra til økt bruk av gjenvunnet plast og mer samarbeid i gjenvinningskjeden.

Intelligent sporing av plastavfall skal sikre økt tilgang og bruk av resirkulert plastemballasje
DEN NORSKE EMBALLASJEFORENING
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet skal koble sammen system- og teknologileverandører med emballasjeprodusenter,...

Prosjektet skal koble sammen system- og teknologileverandører med emballasjeprodusenter, vareprodusenter og ressursselskaper og kartlegge hvilke teknologier og løsninger for sporing og detektering som har best forutsetning for å øke utbytte og kvalitet på resirkulert plastemballasje -lukke sirkelen.

Nytt direktiv fra EFSA øker mulighetene for bruk av resirkulert plastemballasje til næringsmidler
DEN NORSKE EMBALLASJEFORENING
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

EU-regulativ 2022/1616 trådte i kraft 10. oktober 2022. Det søker å møte behovet for økt bruk av...

EU-regulativ 2022/1616 trådte i kraft 10. oktober 2022. Det søker å møte behovet for økt bruk av resirkulert plast i emballasje til næringsmidler. Prosjektet skal etablere et kommunikasjonsprogram basert på det nye regulativet som sikrer at norske produsenter kjenner og tar i bruk mulighetene.

Standardisering for økt bruk av resirkulert plastemballasje - forprosjekt
DEN NORSKE EMBALLASJEFORENING
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet skal definere områder der standardisering kan bidra til økt bruk av resirkulert plast...

Prosjektet skal definere områder der standardisering kan bidra til økt bruk av resirkulert plast samt vurdere hvilken effekt det vil ha å standardisere mer på emballasjeområdet. Det omfatter bl.a. plastmateriale, formater, merking, design for gjenvinning og bruksområder.

Hav- og landbruksplast resirkuleres til nye produkter
ROTOSTØP AS
Viken
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet skal etablere en sirkulær økonomi gjennom å benytte innsamlet plast fra landbruk og...

Prosjektet skal etablere en sirkulær økonomi gjennom å benytte innsamlet plast fra landbruk og havbruk til å produsere nye produkter tilbake til bransjene. Ved full implementering vil vi redusere årlige klimagasser med 2700 tonn CO2 eq/år - potensielt mye mer.

Fra forbrenning av engangsutstyr til sirkulær plast i helse og farma-sektoren
ZIRQ SOLUTIONS AS
Viken
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet går ut på å utvikle kompetanse og teknologi som muliggjør materialgjenvinning av...

Prosjektet går ut på å utvikle kompetanse og teknologi som muliggjør materialgjenvinning av avfall fra helse- og farmasektoren. Alt medisinsk utstyr går i dag til forbrenning og ressurser går tapt. Målet er å materialgjenvinne 85% av dette utstyret, både produksjonsavfall, samt klinisk risikoavfall.

Commercially driven value chain to increase use of Norwegian re-cycled plastic
Norner Research AS
Vestfold og Telemark
2022
Øke ressurseffektivitet

Prosjektet vil introdusere «post consumer recyclate» PP fra norske kilder i innendørs og utendørs...

Prosjektet vil introdusere «post consumer recyclate» PP fra norske kilder i innendørs og utendørs designpotter, gulvsystemer og hageprodukter som er designet for det nordiske markedet. Plantasjen har besluttet å kun bruke resirkulert plast og vil gjennom prosjeket øke bruken av norsk plastavfall.

Resirkulering av snurrevadtau
CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS
Trøndelag
2022
Øke ressurseffektivitet

Containerservice Ottersøy skal utvikle en løsning for resirkulering av snurrevad. Snurrevad er et...

Containerservice Ottersøy skal utvikle en løsning for resirkulering av snurrevad. Snurrevad er et mye brukt fiskeriredskap i Norge, men på grunn av sitt komplekse produktdesign finnes ingen bærekraftige avfallsløsninger for produktet i dag. Prosjektet skal løse denne utfordringen

Bruk av resirkulert plast fra rør/merder til produksjon av gulv- og grunnmursmembraner
ISOLA AS
Vestfold og Telemark
2022
Øke ressurseffektivitet

Produkter produsert med råvarer fra Oceanize viser lovende egenskaper, men lav...

Produkter produsert med råvarer fra Oceanize viser lovende egenskaper, men lav produksjonshastighet. Isola vil utvikle råvaren/produksjonen for kommersialisering av resirkulerte produkter.

ReKlapp: En lekker, pantbar, plassbesparende barnestol av resirkulert (post-industrielt) plastavfall
KAOS NORGE AS
Oslo
2022
Øke ressurseffektivitet

KAOS Norge AS skal utvikle ReKlapp, en lekker barnestol for hele barndommen utviklet av...

KAOS Norge AS skal utvikle ReKlapp, en lekker barnestol for hele barndommen utviklet av resirkulert plast. ReKlapp blir verdens mest miljøvennlige barnestol, pantbar, med egen sirkulær økonomi. En veiviser og bjellesau som vil gi store ringvirkninger for barneutstyrs-industrien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vil du søke om støtte til ditt miljøprosjekt?

Vi lyser årlig ut midler til ulike miljøtiltak knyttet til plast. Les mer om når neste mulighet for å søke om støtte her!