Prosjektliste

Filtrering

Antall prosjekter: 736

Viser 1-15 av 736.

Prosjektnavn Tilskuddsmottaker Region Årstall Formål Prosjektbeskrivelse
Tiltak mot spøkelsesfiske i Sør-Norge
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Norge
Forebygging og rydding

Tapte fiskeredskaper bidrar til både plastforurensing på havbunnen og et spøkelsesfiske. Omfanget...

Tapte fiskeredskaper bidrar til både plastforurensing på havbunnen og et spøkelsesfiske. Omfanget er betydelig langs norskekysten. Prosjektets formål er å redusere omfanget av spøkelsesfiske ved å både arbeide med forebyggende tiltak og opprydding av tapte redskaper på havbunnen i utvalgte områder.

Forebygging og opprydding av forsøpling
HOLD NORGE RENT
Norge
Forebygging og rydding

Prosjektet skal mobilisere til og legge tilrette for frivillig opprydding og forebygge forsøpling...

Prosjektet skal mobilisere til og legge tilrette for frivillig opprydding og forebygge forsøpling gjennom kunnskapsformidling og bevisstgjøring.

Vrakbåtrydding 2023
NORSCAN PARTNERS AS
Norge
Forebygging og rydding

2700 tonn båtvrak forventes fjernet fra naturen. Prosjektet forventes å ha betydelig positive...

2700 tonn båtvrak forventes fjernet fra naturen. Prosjektet forventes å ha betydelig positive ringvirkning er. Opprydding av båtvrak er stort og viktig. Når dette skjer får det ofte mye lokal oppmerksomhet og dette smitter over til opprydding på andre områder.

Hindre plastforurening fra konkurs avfallsanlegg på Eide i H...
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
Møre og Romsdal
Forebygging og rydding

Prosjektet har som formål å samle inn og levere plastavfall som ligger på et avfallsanlegg som...

Prosjektet har som formål å samle inn og levere plastavfall som ligger på et avfallsanlegg som har gått konkurs. Plastavfallet skal leveres til godkjente mottak slik at det ikke blir videre nedbrutt til mindre biter/mikroplast som kan forurense sårbare marine nærområder eller nærområder.

Circular fish farming nets
NOFIR AS

The purpose of this project is to use recycled nylon from discarded fishing and fish farming nets...

The purpose of this project is to use recycled nylon from discarded fishing and fish farming nets to produce new fish farming nets. The secondary purpose of this project is to optimize ecological design of fish farming nets, making recycling easier.

CIRCMAR - Gjenbrukskasse til eksport og transport av sjømat
CIRCMAR AS

Omtrent 100 mill EPS bokser benyttes årlig eksport av Norsk oppdrettslaks. Undersøkelser viser at...

Omtrent 100 mill EPS bokser benyttes årlig eksport av Norsk oppdrettslaks. Undersøkelser viser at kun 30-40% av disse boksene samles inn og resirkuleres men resten enten forbrennes eller ender som søppel. CIRCMAR vil innføre en gjenbruks kasse som både vil forebygge forsøpling samt redusere plastbruk.

Utvikling av miljøtau for resirkulering
EGERSUND TRÅL AS

Prosjektet omhandler overgang fra et lite miljøvennlig tau i tråler til et 100 % gjenvinnbart...

Prosjektet omhandler overgang fra et lite miljøvennlig tau i tråler til et 100 % gjenvinnbart tau, som skal bestå av nylon av beste kvalitet. Dette vil gjøre det mulig for returmottak av kasserte fiskeredskaper å gjenvinne tauet til nye produkter, og i beste fall gjøre at vi kan gjenbruke tauet.

National Assessments for Binding Global Rules to End Plastic...
STIFTELSEN WWF VERDENS NATURFOND

The project will produce a set of country-specific reports to analyse domestic costs and...

The project will produce a set of country-specific reports to analyse domestic costs and benefits, of proposed control measures on elimination, reduction, circulation and waste management of plastic waste, in the new global treaty to end plastic pollution.

Rein Hardangerfjord 2023 - Me berre gjer det!
STIFTELSEN FRAMTIDSHAVET
Vestland
Forebygging og rydding

Framtidshavet vil i løpet av den største nasjonale ryddedugnaden strandryddeuka arrangere...

Framtidshavet vil i løpet av den største nasjonale ryddedugnaden strandryddeuka arrangere ryddeaksjonen Rein Hardangerfjord 2023. Med flere tusen frivillige i tillegg til aktører fra lokalsamfunnet og næringslivet skal vi plukke så mye plast vi greier på selve aksjonsdagen fredag 15. september 2023.

Skisse: Kunnskapsgrunnlag plukkanalyser av tekstiler
AVFALL NORGE

REdu-studenter skal i sommer teste ut bruken av plukkanalyser på tekstiler som metode for å kunne...

REdu-studenter skal i sommer teste ut bruken av plukkanalyser på tekstiler som metode for å kunne beregne en økomodellert miljøavgift i et produsentansvarssystem eller bransjeavtale. Dette er viktig for å kunne identifisere syntetiske tekstiler med kort levetid som raskt ender opp som plastavfall.

Kartlegging av faktisk plastforsøpling fra bygge- og anleggs...
NOMIKO AS

Fremskaffe kunnskap om faktisk forsøpling på og fra BA-plasser og vurdere effekten av ulike...

Fremskaffe kunnskap om faktisk forsøpling på og fra BA-plasser og vurdere effekten av ulike tiltak mot slik forsøpling. Prosjektet skal øke kunnskapen og fokuset på forsøpling samt fremme gode tiltak for å forhindre forsøpling overfor myndigheter, aktører i BAE-bransjen og bransjeorganisasjoner.

Waste to Value - bleiegjenvinning
Krogh Entertainment

Prosjektet vil bidra til utvikling av et gjenvinningsanlegg for bleier, som igjen vil bidra til å...

Prosjektet vil bidra til utvikling av et gjenvinningsanlegg for bleier, som igjen vil bidra til å gjenvinne store kvanta med plast årlig. Dette prosjektet er nyttig for miljøet fordi hvis vi når målet vårt om å samle inn 30 000 tonn med bleier, så gjenvinner vi også 3000 tonn med plast.

Digitalt Produktpass Konferanse
NF&TA AS

NF&TA gjennomfører konferanse med fokus på innføring av digitalt produktpass for...

NF&TA gjennomfører konferanse med fokus på innføring av digitalt produktpass for tekstilnæringen. EU skal gradvis innføre teknologien som standard for alle tekstilprodukter som settes på markedet fra 2024. Det er en komplisert prosess, og næringslivet trenger tilgang til kunnskap for å gjennomføre.

Strandrydding Svalbard Folkehøgskole - Svalbard Nordvest
SVALBARD FOLKEHØGSKOLE AS
Svalbard
Forebygging og rydding

Strandrydding på Svalbard

Strandrydding på Svalbard

tilrettelegge for mer frivillig rydding!!!
BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Vestland
Forebygging og rydding

Tilrettelegging for mer strandrydding blant barn og unge i Vestland

Tilrettelegging for mer strandrydding blant barn og unge i Vestland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vil du søke om støtte til ditt miljøprosjekt?

Vi lyser årlig ut midler til ulike miljøtiltak knyttet til plast. Les mer om når neste mulighet for å søke om støtte her!