Prosjektliste

Filtrering

Antall prosjekter: 521

Viser 1-15 av 521.

Prosjektnavn Tilskuddsmottaker Region Årstall Formål Prosjektbeskrivelse
Oppskalering av prosjektet «Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker» høsten 2022
GREEN-BAY AS
Norge
2022
Forebygging og rydding

Prosjektet har til hensikt å få bukt med problemet med spøkelsesfiske gjennom å rydde i marine...

Prosjektet har til hensikt å få bukt med problemet med spøkelsesfiske gjennom å rydde i marine verneområder og nasjonalparker. Prosjektet rydder for å frigjøre spøkelsesfangst, for å fjerne plastforsøpling fra fiskeredskaper på havbunnen, og forsker på data fra opprydningen. Dette prosjektet er en oppskalering for høsten 2022, av et allerede eksisterende prosjekt, men med et særskilt fokus på opprydning i hummerreservater.

Tingenes Tale - et utforskende samarbeid mellom skole og næringsliv
CCHANGE AS
Oslo
2021
Forebygging og rydding

et holdnings- og kunnskapsbasert undervisningsopplegg der skole og næringsliv er involvert.

et holdnings- og kunnskapsbasert undervisningsopplegg der skole og næringsliv er involvert.

Universitet i Sørøst Norge
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
Vestfold og Telemark
2018
Øke ressurseffektivitet

Forskning på organisk nedbrytning av fossil plast.

Forskning på organisk nedbrytning av fossil plast.

Miljøstatus basert på plast i elver
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
Vestland
2021
Forebygging og rydding

Utvikling av indeks for makroplast i norske elver til implementering i Vannforskriften.

Utvikling av indeks for makroplast i norske elver til implementering i Vannforskriften.

Plastic Fjords
Pandora Film AS
Verden
2022
Forebygging og rydding

Pandora Film har fått støtte til å lage en engelsk versjon av plastlandet

Pandora Film har fått støtte til å lage en engelsk versjon av plastlandet

Anlegg for finsortering av plast i Norge
QUANTAFUEL KRISTIANSUND AS
Møre og Romsdal
2021
Redusere plastbruk

Prosjektering av anlegg for fifinsortering av plast som er utsortert fra husholdningsavfallet og...

Prosjektering av anlegg for fifinsortering av plast som er utsortert fra husholdningsavfallet og lignende avfall fra næringslivet. Anlegg for finsortering må produsere høyverdige kvaliteter som er etterspurt av gjenvinnere.

Mindre plast med Blekkulf
BLEKKULFKLUBBEN
Viken
2021
Forebygging og rydding

Støtte til "Mindre plast med Blekkulf"

Støtte til "Mindre plast med Blekkulf"

Utfyllende artikkel

Effektiv strandrydding Isfjorden, Svalbard
SVALBARD FOLKEHØGSKOLE AS
Svalbard
2021
Forebygging og rydding

Støtte til plastrydding langs Isfjorden på Svalbard.

Støtte til plastrydding langs Isfjorden på Svalbard.

Miljøeffekter av overgang til bionedbrytbar plast
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
Viken
2021
Forebygging og rydding

Nedbrytbarhet under norske betingelser av ulike materialer brukt til innsamling av matavfall.

Nedbrytbarhet under norske betingelser av ulike materialer brukt til innsamling av matavfall.

Rydd Sogn og Fjordane -Skoleturne for havet og forebyggende arbeid
FJORDANE FRILUFTSRÅD
Vestland
2021
Forebygging og rydding

Støtte til forebyggende arbeid rundt plast og dermed skoleturnè .

Støtte til forebyggende arbeid rundt plast og dermed skoleturnè .

Søppelrydding i Gausa elv
GAUSDAL JEGER- OG FISKER FORENING
Innlandet
2021
Forebygging og rydding

Støtte til søppelrydding i Gausa elv.

Støtte til søppelrydding i Gausa elv.

Sekker til Frivillighetens år
HOLD NORGE RENT
Norge
2022
Forebygging og rydding

Handelens Miljøfonds bidrag til ryddesekker, Hold Norge Rent

Handelens Miljøfonds bidrag til ryddesekker, Hold Norge Rent

Guide to Action Plans for Management of Plastic in Africa
Sustainable Seas Trust
Africa
2022
Forebygging og rydding

Dette prosjektet har til hensikt å produsere en guide for utvikling av nasjonale og regionale...

Dette prosjektet har til hensikt å produsere en guide for utvikling av nasjonale og regionale handlingsplaner i Afrika med mål om å bidra til bedre håndtering av plastavfall med et langsiktig mål om å sikre at ingen plast havner i naturen og havet i Afrika. Guiden utvikles i samarbeid med flere Afrikanske land og internasjonale partnere som arbeider i Afrika.

Rydding av plast og marint avfall i Åfjord kommune
Roan frivilligsentral SA
Trøndelag
2021
Forebygging og rydding

Rydding av plast og marint avfall i Åfjord kommune

Rydding av plast og marint avfall i Åfjord kommune

Plasttokt for Florø FA sjøspeidergruppe
FRELSESARMEEN
Oslo
2021
Forebygging og rydding

Tokt med sjøspeidere som skal rydde plast.

Tokt med sjøspeidere som skal rydde plast.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10