Prosjekter til inspirasjon

Siden 2018 har Handelens Miljøfond delt ut mer enn 600 millioner kroner til over 500 miljøprosjekter. Til inspirasjon finner du her et utvalg av prosjektene man kan lese mer om.

Miljøresultater

Prosjektene vi støtter har gitt mange gode miljøresultater. Av de som kan kvantifiseres, har midlene våre bidratt til over...

4 000 tonn

avfall ryddet

6 000 km

ryddet

9 000 tonn

økt bruk av gjenvunnet plast

Prosjekthistorier

Antall prosjekter: 33

Viser 1-15 av 33.

Bilde fra Minidokumentar går tekstilindustrien i sømmene

Redusere plastbruk

Minidokumentar går tekstilindustrien i sømmene

Fast fashion: Planetens siste skrik? er en minidokumentar som forklarer hvordan vårt overforbruk av klær påvirker miljø, dyr og mennesker. Den begynte som en undervisningsfilm,...

Bilde fra Plastnøytrale kirker i Rio de Janeiro

Forebygging og rydding

Øke ressurseffektivitet

Plastnøytrale kirker i Rio de Janeiro

Med støtte fra Handelens Miljøfond tar Plastic Bank tak i plastforurensningen i Rio de Janeiro, ved å mobilisere de romersk-katolske menighetene i byen. Gjennom en...

Bilde fra Norsk teknologi kartlegger plastavfall på havbunnen

Forebygging og rydding

Norsk teknologi kartlegger plastavfall på havbunnen

Det er ingen som vet med sikkerhet hvor mye plastavfall som befinner seg på havets bunn, men kanskje utvikles det nå teknologi som på sikt kan gi oss svaret. Skarv Technologies...

Bilde fra Bytter ut engangsplast med dispenser for spylervæske

Redusere plastbruk

Bytter ut engangsplast med dispenser for spylervæske

Nordmenn bruker 30–50 millioner liter spylervæske årlig, og det meste av det som selges distribueres i poser eller dunker av plast. Rensikt erstatter engangsbeholdere med store...

Bilde fra Norsk hjørnesteinsbedrift skal lage elektromateriell i resirkulert plast

Øke ressurseffektivitet

Norsk hjørnesteinsbedrift skal lage elektromateriell i resirkulert plast

Trøndelagbaserte CTM Lyng utvikler nå en serie LED-lyskilder basert på gjenvunnet materiale, i hovedsak plast. Med støtte fra Handelens Miljøfond skal de gjøre plastavfall om...

Bilde fra Nullavfallsprosjekt i Asia tar opp kampen mot plastlekkasjer i naturen

Forebygging og rydding

Øke ressurseffektivitet

Nullavfallsprosjekt i Asia tar opp kampen mot plastlekkasjer i naturen

Filippinene og Indonesia har lenge vært utpekt som problemområder for marin plastforsøpling, men det siste tiåret har sivilsamfunnet tatt grep, ved hjelp av opplæring,...

Bilde fra Gjør kunstgressbaner mer miljøvennlige

Forebygging og rydding

Gjør kunstgressbaner mer miljøvennlige

Kunstgressbaner er en av de største kildene til mikroplast i naturen. Nå har det norske selskapet Parkmaskiner AS funnet en måte å samle opp og gjenbruke gummigranulatene på,...

Bilde fra Fra plastavfall til handlekurv

Øke ressurseffektivitet

Redusere plastbruk

Fra plastavfall til handlekurv

En forutsetning for å gjøre noe med plastkonsumet er å finne gode bruksområder for resirkulert plast. Åndalsnes-baserte Plasto har gjort nettopp dette. De fikk støtte til å lage...

Bilde fra Dette kan bli fremtiden for norske båthavner

Forebygging og rydding

Dette kan bli fremtiden for norske båthavner

Norges fantastiske kystlinje nytes av stadig flere. I 2020 passerte Norge én million fritidsbåter, og engasjementet har bare økt under pandemien. Men båtlivets gleder har også...

Bilde fra På ryddetokt langs Svalbards kyst

Forebygging og rydding

På ryddetokt langs Svalbards kyst

Store avstander og krevende værforhold gjør strandrydding ekstra krevende i arktiske områder. Derfor ønsket Svalbard folkehøgskole å finne en mer effektiv måte å rydde strendene...

Bilde fra Vil revolusjonere netthandel med gjenbruksemballasje

Redusere plastbruk

Vil revolusjonere netthandel med gjenbruksemballasje

Vi handler stadig mer på nett, og forbruket av plast og klimagassutslipp øker i takt. Packoorang kan sitte på en viktig del av løsningen på miljøproblemene: Gjenbrukbar...

Bilde fra Bellona og Grieg Seafood tar havforsøpling ved rota

Forebygging og rydding

Bellona og Grieg Seafood tar havforsøpling ved rota

Problemet med plastavfall som kommer på avveie fra oppdrettsnæringa, kan bare løses ett sted: Ute på merdkanten. Nå skal de som jobber i næringa bli kurset i hvordan de unngår...

Bilde fra Gjenvinning av fôrslanger bidrar til lukket kretsløp i oppdretssnæringen

Øke ressurseffektivitet

Gjenvinning av fôrslanger bidrar til lukket kretsløp i oppdretssnæringen

Altabaserte Arges tar i bruk kortreiste fôrslanger fra oppdrettsnæringen som innsatsfaktor for å lage nye plastrør. Handelens Miljøfond har støttet byggingen av et...

Bilde fra Sikrer tunneler med gjenbruksplast

Øke ressurseffektivitet

Sikrer tunneler med gjenbruksplast

Telemark-baserte Oldroyd har utviklet teknologi for å ta i bruk gjenvunnet plast i vannsikringsmembraner for tunnelinnredning og byggkonstruksjoner. Støtten fra Handelens...

Bilde fra Idretten tar ansvar for å bruke og kaste mindre plast

Forebygging og rydding

Redusere plastbruk

Idretten tar ansvar for å bruke og kaste mindre plast

Norges Idrettsforbund har store ambisjoner om å få ned forsøplingen av norsk natur. WWF Verdens naturfond har kompetansen og gjennomføringskraften. Sammen, og med støtte fra...

1 2 3