Prosjekter til inspirasjon

Siden 2018 har Handelens Miljøfond delt ut mer enn 700 millioner kroner til over 600 miljøprosjekter. Til inspirasjon finner du her et utvalg av prosjektene man kan lese mer om.

Miljøresultater

Prosjektene vi støtter har gitt mange gode miljøresultater. Av de som kan kvantifiseres, har midlene våre bidratt til over...

8 300 tonn

avfall ryddet

2 300 mil

ryddet

9 000 tonn

økt bruk av gjenvunnet plast

Prosjekthistorier

Antall prosjekter: 39

Viser 1-15 av 39.

Over 70 millioner til 50 prosjekter

Nå er det endelig klart hvilke prosjekter som får tildelt midler etter vårens utlysninger! Mange søknader har blitt vurdert, og de utvalgte prosjektene kan du lese om her.

Øke ressurseffektivitet

Gjenvunnet plast varmer mennesker på flukt

Ingeniører Uten Grenser bruker plastposekroner til å løse miljøproblemer, skape arbeidsplasser og lette en humanitær krise på en og samme tid.

Øke ressurseffektivitet

Redusere plastbruk

Fra fiskefangst til fotballnett

Fiskenett er av høy kvalitet for å tåle saltvann og hardt vær. Nofir har fått støtte til å gjøre utrangerte fiskenett om til idrettsnett, og til å skape en returordning for...

Redusere plastbruk

Resteull fra norske sauer erstatter plastpotter i norske gartnerier

Med mål om å redusere plastforbruk i norske gartnerier, startet Bioregion Institute å utvikle et produkt som både reduserer bruken av engangsplast i norske gartnerier, og...

Forebygging og rydding

Stopper plasten før den havner i Ganges

Plastic Fischer forhindrer hver måned at opp til 12 tonn med plast havner i Indias helligste elv. Slik bidrar norske plastposekroner til å stoppe store mengder plast fra å renne...

Øke ressurseffektivitet

Redusere plastbruk

Setter Norge på kartet med sin smarte innsamlingsteknologi

Hvert år produseres mange milliarder ulike medisinske engangsprodukter. Produktene inneholder store mengder plast av høy kvalitet. Hittil har disse plastproduktene havnet på...

Redusere plastbruk

Minidokumentar går tekstilindustrien i sømmene

Fast fashion: Planetens siste skrik? er en minidokumentar som forklarer hvordan vårt overforbruk av klær påvirker miljø, dyr og mennesker. Den begynte som en undervisningsfilm,...

Forebygging og rydding

Øke ressurseffektivitet

Plastnøytrale kirker i Rio de Janeiro

Med støtte fra Handelens Miljøfond tar Plastic Bank tak i plastforurensningen i Rio de Janeiro, ved å mobilisere de romersk-katolske menighetene i byen. Gjennom en...

Forebygging og rydding

Norsk teknologi kartlegger plastavfall på havbunnen

Det er ingen som vet med sikkerhet hvor mye plastavfall som befinner seg på havets bunn, men kanskje utvikles det nå teknologi som på sikt kan gi oss svaret. Skarv Technologies...

Redusere plastbruk

Bytter ut engangsplast med dispenser for spylervæske

Nordmenn bruker 30–50 millioner liter spylervæske årlig, og det meste av det som selges distribueres i poser eller dunker av plast. Rensikt erstatter engangsbeholdere med store...

Øke ressurseffektivitet

Norsk hjørnesteinsbedrift skal lage elektromateriell i resirkulert plast

Trøndelagbaserte CTM Lyng utvikler nå en serie LED-lyskilder basert på gjenvunnet materiale, i hovedsak plast. Med støtte fra Handelens Miljøfond skal de gjøre plastavfall om...

Forebygging og rydding

Øke ressurseffektivitet

Nullavfallsprosjekt i Asia tar opp kampen mot plastlekkasjer i naturen

Filippinene og Indonesia har lenge vært utpekt som problemområder for marin plastforsøpling, men det siste tiåret har sivilsamfunnet tatt grep, ved hjelp av opplæring,...

Forebygging og rydding

Gjør kunstgressbaner mer miljøvennlige

Kunstgressbaner er en av de største kildene til mikroplast i naturen. Nå har det norske selskapet Parkmaskiner AS funnet en måte å samle opp og gjenbruke gummigranulatene på,...

Øke ressurseffektivitet

Redusere plastbruk

Fra plastavfall til handlekurv

En forutsetning for å gjøre noe med plastkonsumet er å finne gode bruksområder for resirkulert plast. Åndalsnes-baserte Plasto har gjort nettopp dette. De fikk støtte til å lage...

Forebygging og rydding

Dette kan bli fremtiden for norske båthavner

Norges fantastiske kystlinje nytes av stadig flere. I 2020 passerte Norge én million fritidsbåter, og engasjementet har bare økt under pandemien. Men båtlivets gleder har også...

1 2 3