Søk støtte

Vi støtter gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer. I 2022 lyser Handelens Miljøfond ut 100 millioner kroner til plast- og miljøprosjekter. Kvalifiserer ditt prosjekt for støtte? Her er våre aktive utlysningstemaer.

Aktuelle utlysninger

Alle søknader har frist for innlevering kl 13.00 (CEST) 11. september 2022.

Vurderingskriterier

Alle søknader vurderes etter fire vurderingskriterier, der alle kriterier vektes likt.

 • Soliditet

  Kvaliteten på de foreslåtte tiltakene, aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.

 • Miljøeffekt

  Potensiell virkning og nytteverdi av det foreslåtte prosjektet. Formidling og deling av resultater og utnyttelsen av dem.

 • Gjennomføring

  Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk (inkludert kompetansen til prosjektleder og prosjektgruppe).

 • Utlysningens prioriteringer

  I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens prioriterte temaområder.

Søknadsprosess

Utlysning 2022 fordeles utover seks utlysningstemaer. Det er lagt opp til at søkere under tema ‘Frivillig rydding og forebyggende tiltak’ skal sende inn én søknad. For de resterende 5 temaene skal søker sende inn en skissesøknad før de eventuelt blir invitert til å sende inn full søknad.

Rutine søknadsbehandling

 1. Vurdering skisse-søknader

  Skisse-søknadene vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 2. Behandling

  Søknader behandles etter fire vurderingskriterier og de beste inviteres til å levere en full søknad.

 3. Vurdering fulle søknader

  Fulle søknader vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond og en uavhengig, ekstern fagkomité.

 4. Beslutning

  Endelig beslutning om tildeling fattes av styret i Handelens Miljøfond. Unntak for søknader under tema ‘Frivillig rydding og forebyggende tiltak’ som kun vurderes av administrasjonen i Handelens Miljøfond.

 5. Svar på søknad

  Svar på søknad kommer innen fredag 16. desember 2022. Svar på søknad under tema ‘Frivillig rydding og forebyggende tiltak’ kommer ila oktober 2022.

Viktig

Støtte fra Handelens Miljøfond kan brukes som egenfinansiering ved søknader hos andre støtteordninger.

Handelens Miljøfond følger en streng habilitets- og taushetserklæring. Les erklæringene her. Merk at informasjonen i søknaden vil kunne deles konfidensielt med andre finansieringsaktører (som Senter mot marin forsøpling og Sparebankstiftelsen) i forbindelse med søknadsbehandling der dette er relevant. Dette for å sikre god og effektiv behandling, samt god bruk av midler.

Spørsmål?

Ta kontakt på post@handelensmiljofond.no.

Merk din henvendelse tydelig med hva det gjelder og gjerne tema for utlysningen hvis mulig.