Søk støtte

Vi ønsker å støtte gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer.

110 millioner kroner lyses ut til miljøtiltak knyttet til plast!

Fra og med 1. september 2021 lyser Handelens Miljøfond ut 110 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer, og dette markerer vi med et fysisk og digitalt arrangement.

Livestreaming skjer her klokken 12.30, 1. september 2021!

  • Er du engasjert i frivillig rydding?
  • Ønsker du å bidra til å redusere plastforsøplingen internasjonalt?
  • Sitter du inne med en god idé eller har et tiltak som vil bidra til sirkulære løsninger og redusert plastbruk i Norge?
  • Har du løsningen på hvordan vi kan øke bruken av resirkulert plast?
  • Kan prosjektet ditt bidra til å øke kunnskapen om miljøeffekter og løsninger knyttet til plast?
  • Har du en idé eller allerede utviklet en teknologi som vil bidra til mer effektiv rydding eller som vil stoppe tilførsel av nytt plastsøppel i elver eller i havet?
  • Ønsker du å vite mer om plast og miljø?

Få med deg arrangementet vårt 1. september! Vi vil belyse en rekke sentrale temaer innen plast og miljø, og ønsker å engasjere gode miljøprosjekter til å søke om støtte.

Meld deg på arrangement 1. september 2021!

Påmelding

Meld deg på og bli med enten digitalt eller fysisk i DOGAs lokaler i Oslo.

Registrer din deltakelse HER.

NB! Da det er begrensede plasser for fysisk deltakelse grunnet covid-19 er det kun 2 personer per organisasjon som kan delta. Digital deltakelse har ubegrensede plasser.

Arrangement 1. september

Hvor:
Fysisk: Hallen i DOGAs lokaler (begrensede plasser)
Digitalt: Handelens Miljøfonds nettsider (åpent for alle)

Dato: 1. september 2021

Klokkeslett:
Fysisk: 11.30 - 12.30 (en lett minglelunsj)
Digitalt og fysisk: 12.30 - 14.30 (arrangement)

Pris: Gratis (gjelder både digitalt og fysisk)

Årlige utlysninger

Handelens Miljøfond har årlige utlysninger hvor miljøprosjekter kan søke om støtte. Prosjekter som oppfyller ett eller flere av våre tre hovedformål vil ha mulighet til å få støtte.

Våre formål er:

  • Redusere plastforsøpling
  • Øke plastgjenvinning
  • Redusere forbruk av plastbæreposer