Søk støtte

Vi ønsker å støtte gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer.

I høst ble over 100 millioner kroner lyst ut til miljøtiltak knyttet til plast!

I høst lyste Handelens Miljøfond ut over 100 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Offentliggjøring av hvem som mottar midler skjer 26. januar 2021.

Over 100 millioner kroner fordelt på seks kategorier!

Utlysning: Økt bruk av resirkulert plast

Opp til 20 millioner kroner ble lyst ut til aktører og tiltak som vil ta i bruk mer resirkulert plast.

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Utlysning: Redusere plastforbruket

Opp til 10 millioner kroner ble lyst ut til utvikling av mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast og nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk.

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Utlysning: Bedre plasthåndtering internasjonalt

Opp til 25 millioner kroner ble lyst ut til prosjekter og samarbeid i utviklingsland med store plastproblemer og små ressurser.

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Utlysning: Kunnskap om plast og miljø

Opp til 5 millioner kroner ble lyst ut til prosjekter som bidrar til å øke kunnskap om plast og miljø.

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Utlysning: Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Opp til 25 millioner kroner ble lyst ut til rydding og initiativer med stort potensiale til å forebygge plastforsøpling.

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Utlysning: Teknologi for et renere hav

Opp til 23 millioner kroner lyses ut til innovasjoner og teknologier som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper.

NB! Søknadsfristen for denne utlysningen er utløpt.

Webinar

1. september holdt vi et webinar om utlysningen av over 100 millioner kroner. Her kan du se webinaret igjen.

Se opptaket her!

Har du spørsmål? Send til post@handelensmiljofond.no