Søk støtte

Vi ønsker å støtte gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer.

Over 100 millioner kroner lyses ut til miljøtiltak knyttet til plast!

Fra og med den 1. september 2020 lyser Handelens Miljøfond ut over 100 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Utlysningen er fordelt på seks ulike kategorier.

Over 100 millioner kroner fordelt på seks kategorier!

Utlysning: Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Opp til 25 millioner kroner lyses ut til rydding og initiativer med stort potensiale til å forebygge plastforsøpling.

Utlysning: Teknologi for et renere hav

Opp til 23 millioner kroner lyses ut til innovasjoner og teknologier som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper.

Utlysning: Redusere plastforbruket

Opp til 10 millioner kroner lyses ut til utvikling av mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast og nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk.

Utlysning: Bedre plasthåndtering internasjonalt

Opp til 25 millioner kroner lyses ut til prosjekter og samarbeid i utviklingsland med store plastproblemer og små ressurser.

Utlysning: Økt bruk av resirkulert plast

Opp til 20 millioner kroner lyses ut til aktører og tiltak som vil ta i bruk mer resirkulert plast.

Utlysning: Kunnskap om plast og miljø

Opp til 5 millioner kroner lyses ut til prosjekter som bidrar til å øke kunnskap om plast og miljø.

Webinar

1. september holdt vi et webinar om utlysningen av over 100 millioner kroner. Her kan du se webinaret igjen.

Se opptaket her!

Har du spørsmål? Send til post@handelensmiljofond.no