Søk støtte

Vi ønsker å støtte gode og effektive tiltak som løser plastens miljøproblemer.

Utlysning: Nasjonalt anlegg for finsortering av plast i Norge

Handelens Miljøfond lyser ut opp til 10 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å akselerere etableringen av finsorteringsanlegg i Norge. Søknadsfrist 28. mai.

Årlige utlysninger

Handelens Miljøfond har årlige utlysninger hvor miljøprosjekter kan søke om støtte. Prosjekter som oppfyller ett eller flere av våre tre hovedformål vil ha mulighet til å få støtte.

Våre formål er:

  • Redusere plastforsøpling
  • Øke plastgjenvinning
  • Redusere forbruk av plastbæreposer

Neste store årlige utlysning skjer 1. september 2021. Mer informasjon kommer.

Søknader utenom de ordinære utlysningene

Handelens Miljøfond behandler kun unntaksvis søknader utenom de ordinære utlysningene. For at søknaden skal være aktuell må den oppfylle kriteriene for strategiske prosjekter eller ekstraordinære tildelinger, se kriterier her. Prosjekter som har fått avslag i ordinær søknadsrunde må normalt vente til neste ordinære utlysning før de kan sende ny søknad for prosjektet.

Send en prosjektskisse på maksimalt én side til e-post post@handelensmiljofond.no. Skissen bør inneholde informasjon om prosjektpartnere, relevans for fondets hovedformål, beregnet mulig miljøeffekt og kort beskrivelse av aktivitetene. Handelens Miljøfond ser etter prosjekter som gir stor miljøeffekt på kort og lang sikt.

Mindre søknader behandles kun administrativt. Større søknader blir også behandlet av minst to uavhengige eksperter. Ekspertene kan velges spesielt for den aktuelle søknaden, eller hentes fra innstillingsrådene for de ordinære utlysningene. Ekspertene har signert taushetserklæring. Større søknader må også styrebehandles.

Har du spørsmål? Send til post@handelensmiljofond.no