Fakta og kunnskap om plast

Vi har samlet nyeste kunnskap om plast og miljø. Her finner du fakta om plast i Norge og globalt.

Plasten kom for fullt på 50-tallet. I dag er det globale plastforbruket mer enn 50 ganger høyere per person. Og utviklingen ser bare ut til å fortsette.

Norge har fulgt samme mønster, og hvert år bruker og forbruker vi store mengder plast.

Beregning basert på befolkningstall fra Gapminder og plastproduksjon fra OurWorldInData.

tonn
Så mye plast kaster vi i Norge hvert år. Det tilsvarer 101 kg plastavfall per nordmann. Det er enormt - og for mye.

Nøkkeltall om plast i Norge

Plast generelt

 • Vi kaster 540 000 tonn med plast hvert år, i snitt 101 kg per nordmann.
 • Det meste av plasten brukes til emballasje, deretter følger dekk, tekstil og bygg og anlegg.
 • Kun 62 % av plastavfallet fra husholdningene egnet for gjenvinning.
 • Norsk plastindustri bruker kun 9 % gjenvunnet plast i sine produkter.
 • Tekstiler laget av plast utgjør rundt 9 % av årlig norsk plastavfall, nesten 10 kg per hode per år– på tredjeplass etter emballasje og bildekk.
 • Det brukes mest plast til emballasje, som utgjør 40 % av alt plastavfall i Norge.
 • Kun 24 % av plastavfallet gjenvinnes. Det resterende går stort sett til forbrenning. Mindre mengder ender på deponi eller havner på avveie (forsøpling).
 • Av plastavfallet som er utsortert for å gjenvinnes eksporteres 80 %.

Kilde: "Materialstrømmen til plast i Norge - Hva vet vi?"

Visste du at et fiskegarn i snitt veier mellom 15-20 kg?

Marint avfall i Norge

Marint avfall er avfall som forsøpler strender, havet, i og langs vassdrag og innsjøer.

 • Blant marint avfall kartlagt gjennom strandryddeaksjoner ligger gjenstander fra fiskeri og oppdrett på topp målt i vekt.
 • Målt i antall gjenstander ligger små EPS (isopor)-biter på topp, etterfulgt av plastfolie og annen uidentifiserbar plast.
 • Halvparten av avfallet er under fem år gammelt.
 • Det er kun mulig å identifisere opprinnelsen til rundt 10 % av det marine plastavfallet. Av plastavfallet vi kan identifisere kommer 77 % fra Norge.

Kilde: "Dypdykk i plasthavet"

Nøkkeltall om plast globalt

 • I dag bruker vi på verdensbasis 438 millioner tonn med plast hvert år.
 • Hele 10 % av all olje produsert per år går til å produsere plast (jomfruelig plast er primært laget av fossilt råstoff som olje og gass).
 • Rundt 14 % av verdens plastproduksjon går til produksjon av tekstiler.
 • Globalt oppstår 380 millioner tonn plastavfall hvert år, hvorav 18 % gjenvinnes, 26 % forbrennes og resten kastes på deponier eller villfyllinger.
 • Globalt havner mellom 19 og 23 millioner tonn plast i hav og innsjøer årlig.
 • Uten tiltak er det estimert at utslippene i hav og innsjøer vil øke til 90 millioner tonn allerede i 2030.

Kilder: Geyer (2020), Borrelle et al. (2020) og IEA (2020).

Hva kan vi gjøre for å stoppe utviklingen?

Ved hjelp av det internasjonalt anerkjente analysebyrået SYSTEMIQ har vi laget et verktøy for å beregne effekten av ulike tiltak på Norges plastforbruk. Ved å justere på ulike variabler kan du se hvordan ulike tiltak påvirker et fremtidig scenario og se det opp mot et scenario der vi følger business as usual.

Vi må gjenvinne mer plast. Slik skal vi få det til.

Vi i Handelens Miljøfond har satt et ambisiøst mål for Norges plasthåndtering. Innen 2025 skal vi bidra til at 50 prosent av all plast materialgjenvinnes. Rapporten “Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025” tydeliggjør hvor langt vi er fra målet, hva som må gjøres og problemer vi må løse for å komme i mål.

Siste rapporter

Forside for Måling av mikroplast i næringsvaskeri

Publisert: 17.november, 2021

Undersøkelse av vaskevann fra Haukeland Sykehus næringsvaskeri. Resultater fra studien viser at uniformer laget av bomull/polyester avga mer fibre og mer polyester enn blandingen lyocell/polyester.

Utført av: NORCE

Åpne: