147 millioner færre plastposter ble kjøpt i fjor. Husk handlenett.

Utvikling i antall plastposer i Norge

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

I 2023 brukte vi 104 plastposer per innbygger.

Innen utgangen av 2025 skal vi redusere bruken til 40 plastposer per innbygger.

Derfor jobber vi for å redusere plastposeforbruket

Handelens Miljøfond er Norges svar på implementeringen av EUs-plastposedirektiv. Direktivet forplikter oss til å arbeide med reduksjon av forbruket av plastbæreposer. Mer om bakgrunnen for fondet finner du her.

I desember 2022 kom EU med forslag til nye krav på plastposer: Innen utgangen av 2025 skal vi kun bruke 40 plastposer per person i snitt i året.

Bli medlem og hjelp oss å nå målet

Lær mer på posekuttet.no

Tall om plastposer

Plastposeforbruket i Norge:

  • Bidrar til et årlig CO2-utslipp på 59 240 tonn
  • Bidrar til at vi kaster 14 048 tonn plast årlig
  • Utgjør ca 6 % av all emballasjeforbruk årlig

Plastposeforbruket i Norge:

  • Vil hver innbygger i Norge spare miljøet for over 1 kg plast årlig
  • Vil vi totalt spare miljøet for 5 197 tonn plast årlig